Пари

За да се справим с климатичните промени, се нуждаем от нова финансова система

 

Премахването на валутата, основаваща се на дълга, не е нова идея, но тя може да се окаже ключът към прекратяването на унищожителната за околната среда склонност на нашите икономики към постоянен растеж.

Когато става дума за глобално затопляне, знаем, че истинският проблем не са само изкопаемите горива, а по-скоро логиката на безкраен растеж, която е заложена в нашата икономическа система. Ако световната икономика не нараства с поне 3% на година, тя изпада в криза. Това означава, че трябва да удвояваме размера на икономиката си на всеки 20 години, само за да поддържаме платежоспособността си. Не се изисква много, за да осъзнаем, че този задължителен стремеж към експоненциален растеж противоречи на ограничените ресурси на нашата планета.

Резките климатични промени са най-очевидният симптом на това противоречие, но то се вижда и под формата на обезлесяването, опустиняването и изчезването на видовете. А някои видове умират с обезпокоителни темпове, тъй като, завземайки техния естествен свят, ние унищожаваме местообитанията им. Преди 10 години това беше дори немислимо, но днес, осъзнавайки все по-ясно тези екологични кризи, е очевидно, че нашата икономическа система е несъвместима с живота на тази планета.

Въпросът е какво да предприемем. Как да преструктурираме глобалната икономика, така че да я приведем в съответствие с принципите на екологията? Най-очевидният отговор е да спрем да използваме БВП (брутния вътрешен продукт) за измерване на икономическия напредък и да го заменим с по-добре обмислен критерий - такъв, който да отчита екологичното и социалното въздействие на икономическата активност. Видни икономисти, като носителят на Нобелова награда Джоузеф Стиглиц, призовават за такива промени в продължение на години и е крайно време да ги чуем.

Но подмяната на БВП е само първоначална стъпка. Тя може да помогне за пренасочването на фокуса на икономическите политики върху това, което е наистина от значение, но няма да помогне да се справим с основния двигател на растежа: дългът. Дългът е причината икономиката да расте, на първо място. Тъй като дългът винаги има лихва, той расте експоненциално - така че ако един човек, бизнес или държава искат да изплащат дълга си в дългосрочен план, то те трябва да достигнат размер, който да е поне равен на размера на техния дълг. Без растеж, дългът се натрупва и в крайна сметка води до икономическа криза.

Един от начините за облекчаване на натиска за безкраен растеж може да бъде частична отмяна на дълга - един вид признаването му за „омразен дълг”. Но това ще бъде само краткосрочно решение, което не би стигнало до същината на проблема: а именно, че глобалната икономическа система функционира с пари, които сами по себе си са дълг.

Това може да звучи малко странно, но е съвсем просто. Когато отидем в банка, за да изтеглим заем, предполагаме, че банката ни заема пари от своя резерв - пари, които тя съхранява някъде в трезор; например, събрани от депозити на други хора. Но всъщност не е така. Банките държат в резерв само около 10% от парите, които отпускат за заеми. С други думи, банките кредитират с 10 пъти повече пари, отколкото в действителност имат. Това е известно като банкиране с частичен резерв.

А откъде идват всичките тези допълнителни пари? Банките ги създават от нищото, когато отпускат заеми – заемането на парите ги прави реални. Такива са около 90% от парите, циркулиращи в икономиката ни в момента. Тези пари не са създадени от правителството, както повечето хора предполагат: създадени са от търговските банки под формата на заеми. С други думи, почти всеки долар, който минава през ръцете ни, представлява нечий дълг. А всеки долар от дълга трябва да се върне обратно с лихва. Тъй като паричната ни система се основава на дълга, тя се крепи на задължителния стремеж към растеж. С други думи, паричната ни система е причината за нарастващото глобално затопляне.

Веднъж осъзнаем ли това, лесно ще видим и решението: по-голямата част от заемите, които банката отпуска, трябва да бъдат от нейния резерв. Това ще е огромна стъпка към намаляване на разточнителния размер на дълга в нашата икономика и ще помогне да се намали натискът за все по-ускорен икономически растеж.

Но има и още по-интересно решение, което можем да обмислим. Бихме могли да премахнем напълно валутата, основаваща се на дълга и да създадем нова парична система, изцяло независима от него. Вместо да позволяваме на търговските банки да създават пари чрез отпускането им под формата на заеми, бихме могли да имаме държава, която създава парите и след това ги прави реални, като ги разходва. Така нови пари ще се вливат директно в реалната икономика, вместо във финансови спекулации, причиняващи огромни балони при цените на активите, от които полза имат само мега богатите.

Отговорността за създаване на нови пари ще бъде поверена на независима агенция, която, за разлика от съществуващите банки, ще бъде демократична, надеждна и прозрачна, така че парите да се превърнат наистина в обществено благо. Търговските банки все още ще могат да отпускат парични заеми с лихви, но ще трябва да гарантират всеки един долар със собствения си резерв. С други думи, ще има изискване за банкиране със стопроцентов резерв.

Това не е новаторско предложение. За първи път идеята се е родила през 30-те години на XX век, когато група икономисти в Чикаго я предложили като начин за ограничаване на безразсъдното кредитиране, довело до Голямата депресия. Т.нар. план „Чикаго” е в медийните заглавия отново през 2012 г., когато прогресивни икономисти от МВФ го предлагат като стратегия за предотвратяване на глобална финансова криза в бъдеще. Те изтъкват, че такава система драстично ще намали както публичния, така и частния дълг и ще направи световната икономика по-стабилна.

Това, което не са забелязали, е, че отпадането на базираната на дълга валута също е и тайната към преодоляване на пристрастеността на нашата система към растеж, а следователно и към забавянето на климатичните промени. Оказва се, че преосмислянето на паричната ни система е от решаващо значение за нашето оцеляване в Антропоцена - поне толкова важно, колкото и отказът от изкопаеми горива. И тази идея вече започва да набира скорост в Обединеното кралство: движението за парична реформа „Чисти пари” е генерирало инерция около идеята, като създава поредица от отлични обяснителни клипове.

Идеята има своите врагове, разбира се. Ако преминем към система на "чисти пари", големите банки вече няма да имат правомощията буквално да правят пари от нищото, а богатите да извличат милиони от спекулативни балони. И не е изненадващо, че нито една от тези две групи не би била доволна от тази перспектива. Но ако искаме да изградим една по-справедлива, екологично устойчива икономика, това е битка, от която не бива да се страхуваме.

Джейсън Хикел

Превод: Таня Димитрова, Преводач на свободна практика

Източник: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/nov/05/how-a-new-money-system-could-help-stop-climate-change

Най-голямата приватизация в историята на света е минала незабелязано

ЧИСТИ ПАРИ https://www.facebook.com/chistipari:

Парите са били приватизирани с хитрост... И само много малка част от населението разбира това.

Общоизвестно е, че да отпечатате ваши собствени банкноти у дома ще се гледа накриво от властите. И все пак има една малка колекция от частни фирми, които са получили разрешение да създават повече нови пари от тези, които фалшификаторите някога биха били в състояние да отпечатат. Говорим за банките

Но как нещо толкова важно като създаването на парите е могло да бъде приватизирано?

Изглежда не е за вярване, но законът, който постановява, че е незаконно да отпечатате свои собствени столевки у дома никога не е бил актуализиран, за да се приложи по отношение на електронните пари, които сега се създават от банките.

Така че, докато престъпни групировки успяват да създадат по няколко милиарда фалшиви пари в брой всяка година, банките колективно създават повече от 100 милиарда за една година само във Великобритания, без да нарушат и едно правило. Тяхното възнаграждение за това е лихвата, която в момента се събира върху почти всеки лев/евро/долар/рубла/паунд и т.н., които съществуват. Цената за останалата част от нас е цял живот да живеем в дългове.

Дошло е времето да се приключи с правото на банките и силата им да създават пари.

МОН прахосва над 2 милиона лева, за да се рекламира

Кой каза, че нямало пари за Базов доход?

2 милиона и 50 хиляди лева ще похарчи Министерството на образованието, за да информира обществеността за своята дейност и за проекти, които изпълнява.

Това става ясно от публикувана на сайта му процедура за обществена поръчка. Крайният срок за подаването на документи за участието в нея изтича до края на работната сряда.

Предметът на поръчката е изработка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на просветното министерство, както и по проекти и програми с бенефициент МОН.

Количеството и обемът на материалите ще се определят в зависимост от възникналите конкретни потребности от рекламно-информационни сувенири.

Финансирането пък идва от държавния бюджет, от ЕК, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, оперативните програми "Административен капацитет”, "Развитие на човешките ресурси”, "Регионални развитие”, "Наука" и "Добро управление”.

А да припомним ли за поръчката за луксозни возила на социлното министерство?

Социалното министерство стартира отново поръчката за доставка на 10 леки автомобила за нуждите на ведомството. Това е трети опит, след като предишните два търга бяха спрени заради сериозни съмнения, че заданието ограничава броя на участниците и е предназначено за конкретни марки автомобили. Записаните сега изисквания наистина дават възможност за повече конкуренция. Намалени са изискванията за мощност и обем на двигателя, а екстри като задължителния черен цвят, 4x4 задвижване на колелата и минимум 6-степенна автоматична скоростна кутия вече няма.

Разширяването на кръга на участниците обаче идва и с по-висока прогнозна цена на доставката - 720 хил. лв. с ДДС, колкото бе и при първия и най-скандален вариант, изготвен от екипа на бившия социален министър Ивайло Калфин. След медийното огласяване на проблемите министърът я отмени, а впоследствие тя бе пусната с цена от 600 хил. лв.

Та, кой каза, че нямало пари за Базов доход?

Източник: http://www.dnes.bg/

Защо и конкурсът за главен архитект на София няма да промени нищо?

В края на миналата година г-н Петър Диков, главният архитект на София подаде оставка. Тя бе дълго чакана, както от професионалните среди, така и от гражданите. Мотивите за оставката на г-н Диков бяха лични. Според думите му, десетте години на поста е нормално да го доведат до омръзване на всички. Правилно, това "омръзване" можеше пък да доведе до истинска промяна в София - лицето на европейска България. Доведе ли? Не. За години напред.

Споменът на гражданите за него ще бъде като за спорна личност. Спорна предимно с начина на взимане и предлагане на решенията, свързани с развитието на града. Недолюбван и критикуван от професионалното съсловие. Оставящ след себе си много незавършени проекти, не особено претенциозни, направо безлични реализации на знакови градски пространства, много провалени  конкурси и хаос в приоритетите на общия устройствен план.

На 27 януари 2016 г. Столична община обяви конкурс за нов главен архитект на града. (http://www.sofia.bg/Glaven-arhitekt-Sofia_Obyava.asp). Актът на местния парламент бе дълго очакван, но за жалост няма да доведе до търсената ПРОМЯНА. Защо? Защото подмяната на едно лице с друго няма да доведе до реформи. Защото системата ще продължава да си работи по стария начин. Ще минимизира, на практика напълно ще изключва участието на гражданите и професионалните организации в дейностите по определянето на приоритетите за развитието на града. Всичко отново ще е съсредоточено в една личност, зад която ще стои зоркият поглед на кмета, респективно на партията-кърмилница, раздаваща евтините "работни" места.

Кратката историческа справка за позицията „главен архитект” в обществата показва развитието на длъжността от авторитарна към демократична. В монархическите системи архитектът е изпълнявал волята на своя сюзерен (владетел на васалите), с дадената му власт „от бога”. 

При последвалата съвременна представителна демокрацията главният архитект изпълнява нарежданията на своя началник – кмета, издигнат от някоя партия, избран от хората. Главният архитект разполага със значителна професионална самостоятелност, но действията му не може да се отклоняват от приоритетите в кметската платформа за управлението на града. Отделно, моделът наложен от представителната демокрация в България не задължава представителите да се вслушват в мненията на гражданите. Така предпоставен главният архитект е в правото си да налага свои решения като единственото им съобразяване е с партийните "стратегически" планове. У нас това е извратена работа при положение, че знаем как се подготвят и "избират" представителите, включително и кмета.

В днешно време все повече граждански и професионални организации желаят  ДА БЪДАТ ЧУТИ.  Хората искат да бъде осъществена ПРОМЯНА в управлението, в облика на града и във взимането на решения за развитието му. Поради тази причина  конкурсът  за главен аритект на София трябваше да е предшестван от АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА, предполагаща по-голямо участие на граждани и външни специалисти във взимането на решения.

Такава реформа, разбира се, е нежелана от представителния ни политически елит, тъй като би осуетила възможностите им за лобиране. Логично конкурсът за главен архитект на София не бе предшестван нито от административна, нито от нормативна реформа. Новият чиновник – главен архитект ще се предполага да е послушен и да направлява строителните и урбанистичните процеси в посоки, удобни на партийните лобита, на скритите бизнесинтереси и на корпоративните договорки.

Истинската промяна в тази посока може да се случи единствено при налагане принципите на директната демокрация. Остава онзи, който бъде избран сред 15-те кандидати за поста сам да се пребори за въвеждането им. Гражданите със сигурност ще го подкрепят, ако реши да го направи.

Време е за промяна!

Време е за директна демокрация и в държавата, и в общините!

Време е позицията на главен архитект да има за свой началник гражданите - НАРОДЪТ-СУВЕРЕН!

арх. Георги Цапков - координатор БСДД

Безусловен базов доход с Тони Баждаров.

Какво представлява Безусловен базов доход? Дали не си трият ръцете неолибералистите, от поредна възможност за спасяването на капиталистическата система, чрез декоративни поправки? Поредна утопия ли? Революция може би? Форма на комунистическо общество, където всички сме почти равни, но пък се произвеждат ...мързеливи хора?

Поздравления за Тони Баждаров и за водещия Мавракис. Ясен и достатъчно задълбочен разговор по темата за Базовия доход.

Фетишизмът на установеното положение - магистрали, винетки, немски коли, сланина и други афродизиаци на властта

Всъщност поисках да ви запозная с пътя на честността. Да има такъв, при това в Сицилия, Via „dell'onestà”, около 1 километър, построен за 37 дни на цена 300 000 Евро (сравнението направете сами). Особеното не е нито дължината нито цената, а именно произхода на парите: не са от европейски помощи и фондове, а от личните пари на някои участници от управлението на Сицилия. Нито съм се объркал, нито съм пил, когато пиша това, говоря сериозно. Съществуват политици, които намаляват заплатите си на половина, отказват различните привилегии и със спестените пари строят пътища. Това не се случва в Швейцария, САЩ, княжество Монако или Тибет, а именно в Сицилия, тази същата, която има и „Коза Ностра”. Да, можело значи да се управляват добре и мафиотски региони, почти толкова прогнили, ако не и повече, като татковината ни. Имало начин да се води борба с организирана престъпност, дори когато тя е на световно ниво. Елементарно: стига да има система, в която да не се краде като за начало. И кои са тия луди селски кметове без германски лимузини?

Колегите от Движение 5 Звезди. Точка. Никой друг.

Единствената групово финансирана политическа организация в Италия. Единствената която не докосва огромните бюджетни субсидии по никакъв повод, а италианската политическа класа е една от най-скъпо платените в света.
Другата тяхна интересна инициатива е системата на „Микро кредит” с безсрочни и безлихвени заеми на малки фирми - 662 фирми и юридически лица досега са усвоили кредити на обща стойност 13.988.439 Евро. Това е средно по около 21000 Евро на калпак, събрани реално от парите "за закуски" на политиците от Движението. Припомням малката подробност, че заемите са безсрочни и безлихвени. И какво друго? А да, одобрение на проект за „базов доход” в град Ливорно (Тоскана). От тази нова година 1000 домакинства ще взимат по 500 Евро, които за Италия никак не са много, но пак е по-добре от шут в слабините или глад на улицата.

Обаче аз най-много си обичам „Политометър”-а на Движение 5 Звезди. Що е пък то? Инструмент на директната демокрация, нещо като тест, сравняване на имущественото състояние на висшите държавни служители преди и след влизането им в политиката. Всяка не проследена стотинка, всяка тухла в повече се изземва в полза на държавата. Това още не съм го виждал на живо, но догодина може и да се случи, след изборите за кмет на Рим. Откъде съм толкова сигурен, че ще спечелят? Видях го в кристалната топка? Не, чета статистиките, говоря с хората на улицата, но преди всичко не вярвам, че тази неолиберална каста, която владее Италия ще преживее необезпокоявано "суровата" италианска политическа зима. В ход е нещо като втора операция „Чисти ръце”. Досега имаше две големи полицейски акции като при втората прибраха над 40 души, пардон, над 40 представителни демократи. Поверителната информация е, че със сигурност ще има трета вълна от арести. Бележка: за да бъдеш арестуван тук в Италия или трябва да си крайно тъп, или да се олееш, или и двете заедно.

Единствените които редовно отсъстват от криминалната хроника, това са Движение 5 Звезди. Много е просто, ако успееш да построиш пътя на честността със собствени пари, няма предпоставки да те окошарят за кражба. Много хора се опасяват, че онези, които се записаха в Движението нямат опит или са прекалено млади. По-скоро може би опасността се разглежда в светлината на това, че те не са професионални политици или политици рецидивисти, или серийни политици. Моля тогава за вашето внимание върху едно от най-важните вътрешни правила на Движението: два мандата и после у дома. За Движение 5 Звезди политиката не е доходен занаят за трупане на лични облаги. Ако човек иска да става богат, да стане зъболекар или водопроводчик, а може и предприемач. Осем години са предостатъчно за човек, да изрази идеите си, в случай че има такива. Политиката не може да бъде смокиновия лист на нищетата, нито гробище за идеи, защото навсякъде има крещяща нужда от обновяване, свежа кръв, кислород.

Свалям шапка на тези хора от самото начало, има какво да се научи от тях. Те са един голям пример, но не могат да останат само това. Трябва да станат законодатели...

Боян Ковачев, 8-ми декември, Рим
Координатор БСДД

Светът има нов център на тежестта

Китайската народна банка публикува изявление, в което приветства решението на Международния валутен фонд да приеме китайския юан в кошницата с валути със специални права на тираж (СПТ).

Вчера МВФ реши да включи китайския юан в СПТ като петата валута заедно с щатския долар, британския паунд, японската йена и еврото, като делът му ще е 10.92%.

Китайската народна банка заяви, че това е признание за китайското икономическо развитие и резултатите от политиките за реформата и отварянето към света. Влизането на юана в СПТ е от полза за усъвършенстване на международния валутен механизъм и е в интерес на Китай и света.

http://bulgarian.cri.cn/1081/2015/12/01/1s152185.htm

Времето за ‪#‎Българска_директна_демокрация‬ дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/registration/

Кичът се оказа европейска политика

"Унищожаването на Националния институт за паметници на културата ще се превърне в масов грабеж, плячкаджийство и ще бъде унищожено всичко, което познаваме като паметник на културата. Ще бъдат унищожени архитектурни резервати, археология и ще започнат да се създават стотици много бутафории. Това ще се случва дотогава, докогато текат парите от Европа."

http://bnr.bg/horizont/post/100629283/prof-minekov-pametnicite-na-kulturata-shte-se-prevatnat-v-butaforia-i-kich-ako-bade-unishtojen-nipk

Финансовата - част от общата култура на нацията

"Само 35% от българите са финансово грамотни, според проучване на рейтинговата агенция "Стандарт енд Пуърс" ( Standard & Poor’s Ratings Services" за финансовата грамотност по света, представено в сряда вечерта.

Само 20% от българите знаят какво е диверсификация на риска, 58% са наясно с инфлацията, 60% са отговорили правилно на въпроса за лихвата, и 40% - за сложната лихва.

В световен мащаб България попада по средата на класацията на 72-ро място от 144 държави в компанията на страни като Шри Ланка, Доминиканска република, Коста Рика, Малави, Габон, Кот Д'Ивоар, Бразилия и Кипър. С това равнище страната ни е под средното ниво за Европейския съюз и сред последните в него по този показател.

Нивата на финансова грамотност варират значително между различните страни членки на Европейския съюз. Средно 52 на сто от гражданите на ЕС са финансово грамотни, като най-добре се представят тези в Северна Европа. Дания, Германия, Холандия и Швеция са с най-висока финансова грамотност в Евросъюза – поне 65 на сто от пълнолетните им граждани са финансово грамотни.

В Южна Европа нивата са значително по-ниски. В Гърция и Испания например нивото е съответно 45% и 49%. В Италия и Португалия също се наблюдават ниски равнища.

Финансовата грамотност е слаба и сред страните, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., и след това. В Кипър нивото е същото като в България – 35%, а в Румъния е регистрирано най-ниското равнище в рамките на ЕС - 22 на сто. Това отрежда на северната ни съседка 124-о място. Зад нея на 125-о място е Македония с 21% финансово грамотни. В същата група на 120-о място и с 24% е Турция.

На Балканите не се представят убедително и Босна и Херцеговина (25% и 104-то място) и особено Албания (14% и 143-то място - една степен по-зле от Афганистан).

Резултатите от проучването са обезпокоителни. В световен мащаб едва един от всеки трима души е финансово грамотен. Финансовата неграмотност е не само силно разпространена, но съществуват и драстични различия по държави и групи. Например жените, бедните и хората с по-ниско образование имат по-големи пропуски във финансовите си познания и това важи не само за развиващите се икономики, но и за страните с добре развити финансови пазари.

Хората с относително висока финансова грамотност имат няколко общи характеристики, независимо от това къде живеят. По принцип хората, които ползват финансови услуги като банкови сметки и кредитни карти, имат повече познания в областта, независимо от доходите им.

В България, Хърватска, Чехия, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия и Испания 50% или по-малко от хората, които имат кредит от банка или друга финансова институция, са отговорили правилно на въпроса за сложната лихва."

http://www.mediapool.bg/dve-treti-ot-balgarite-sa-finansovo…

Въвеждането на система за гарантиране на доходите рязко ще повиши финансовата грамотност и култура на българите.

‪#‎Базов_доход‬

Времето дойде!
Присъединете се на http://www.budd.bg/take-action/

Базовият доход в България - въпрос не само на свобода, а на живот и смърт

Едно ужасно пътуване в страната на фасадната “представителна” демокрация – превърната в дълбоката незаздравяваща рана на Европа.*

“България беше корпоративно присъединена към ЕС на 1-ви януари 2007 година без обществото да е готово за такава отговорност. Без истинска демократична система и институции, изоставена от бившите си източни партньори, с отнети ресурси и с подготвени за унищожение истински ценности. Днес българите намаляват в страната си с такава скорост, че са се превърнали в най-бързо изчезващата нация в света, далеч пред следващите, според доклада на ООН от тази година за световните демографски процеси.

Неолибералната концепция, приложена в най-ужасния си вид, надмина всички отвратителни резултати на комунистическото управление, превръщайки страната в разграден концлагер, от който всички по някакъв начин бягат и място, за което имигрантите от Африка и Азия дори не искат да чуят.

Корпоративното управление на ЕС затвърди всички най-лоши процеси в българското общество като подкрепи престъпността да дойде и да не слиза от власт чрез корупционните в своята същност европейски фондове и със задушаването на икономиката с подкрепата си за режима на Паричния съвет. Никоя държава в света, за Европа дори не помисляме, не е имала толкова дълго прилагани мерки за Контрол върху капитала. Националната валута, Българският лев, на практика беше убит.

Заплатите са отчайващо ниски и не отговарят по никакъв начин на наложените европейски цени. Минималната е в размер на 184 евро на месец, социалната пенсия е 80 евро, по-голямата част от хората живеят с доход под 150 евро. 2 300 000 са хората, живеещи под линията на бедността у нас, тоест 1/3 от българите. Точно те ще трябва да изчезват до 2050-та година според прогнозите на ООН. По изчисления на овладените от властта синдикати, 280 евро трябва да има 3-членно домакинство на глава, за да живее приемливо, докато 1-2% от населението са неприлично богати – получатели на земеделски субсидии, крадци на ДДС и акцизи, както и контрабандисти. 2/3 от хората нямат спестявания изобщо, а само 10% от българските граждани имат банков депозит над 25 000 евро. Около 80% от населението пестят от дрехи и обувки, а 1/4 въобще не могат да си ги позволят. Няма никакви тенденции нито стъпки за намаляване на тези драматични различия. В България ножицата на социалното разслоение и изключване е най-остра в целия ЕС. В страната бедността повече наподобява африканската, но придружена и от нечуван икономически геноцид.

В 21-ви век. В Европа. В държавата на Европейския континент запазила най-дълго името си непроменено. Държавата, част от европейската цивилизация, чиито учители са създали една от основните азбуки в света – Кирилицата. С народ, оцелял след 500-годишно османско робство. Дали ще успее да преживее неадекватната корумпирана политика на ЕС, проектирана в националното и местно управление?

Макрорамката на икономическите показатели нескопосано прикрива действителността. БВП е в размер на 41 млрд. евро с плосък данък от 10% и ДДС от 20%, ниска, но нарастваща обща задлъжнялост с ежегодни бюджетни дефицити. Зад нея се вижда пълно сливане на властите, неототалитаризъм в лицето на министър-председателя, подсигурен от политическата олигархия, тотална липса на справедливост в съдебната система, срив в свободата на словото до 106-то място в света и тотално унищожен изборен процес с напълно контролирани, купени и фалшифицирани избори. Около 100 компании са отговорни за 80% от БВП, а страната ни се намира в челните редици на глобалния индекс по изтичане на капитали от страната. Намаляващата безработица е за сметка на напускащи страната квалифицирани кадри с оголване на цели сектори откъм специалисти. В годините след присъединяването към ЕС се наблюдава нищожен икономически ръст с тежка тенденция за дългосрочна дефлация, гарнирани с драматично намаляващи преки инвестиции. В коя държава от ЕС чуждестранен инвеститор номер едно са емигрантите? В България.

Има ли решение? Да, Базов доход. Съчетан с искане за смяна на системата към истинска директна демокрация, както и развитие на нова енергийна икономика. Без политическо действие и в рамките на установеното положение това справедливо решение никога няма да се приеме.

Каквото и да става в България, то е сериозен повод европейските активисти и организации за Базов доход да намерят начин и да поискат от Европейската комисия, най-бедната съюзна страна да стане пилотен проект за ЕС, вместо комисарите да ни въвличат в порочни политики за единна европейска корпоративна държава. Това е лесно приложимо поради неразвитата социална система, която лесно може да бъде заменена, както и слабата, приходна администрация, която лесно може да бъде фокусирана при една данъчна реформа. Всичко това е в посоката на инициативи като “Количествени облекчения за хората, а не за банките!” и идеята за пренасочване на неефективните еврофондове към работещ евродивидент за всеки европейски гражданин.

Моделът на колегите от Швейцария е по-подходящ за изпълнение в България, тъй като включва изместване на данъчната тежест към косвените данъци. Това от своя страна, съчетано с увеличената платежоспособност при наличието на Базов доход, силно ще стимулира резервите на вътрешното потребление и предприемачеството, оттам и на цялата икономика. Тази подобрена среда би привлякла и реални чуждестранни инвеститори, както и би задвижила експорта на сериозни високи обороти. На България са нужни ръстове от поне 8-10% годишно, за да излезе от спиралата на демографска катастрофа, водеща до демографски апокалипсис.

Дотогава, всички български активисти за въвеждане на Базов доход, ще търсим решение за продължаване на нашата дейност в тези ужасяващи условия. Разглежда се възможността за стартиране на вътрешен пилотен проект с донори и участие на малка община извън контрола на партокрацията.

Надяваме се на вашата подкрепа и ще продължаваме с нашата съпричастност към глобалното и европейското движение за Базов доход.

Благодаря за вашето внимание и за подкрепата на организаторите на тази международна конференция!

Благодаря Евамария! Благодаря Барб! До скоро, до следващата ни среща.”

инж.ик.Георги Неделчев, Председател на Инициативния комитет на БСДД

София, ноември 2015г.

*Текстът е представен пред Международната конференция за Базовия доход, организирана от Европейската асоциация за Базов доход и Първата унгарска асоциация за Базов доход, в Будапеща, 20-21 ноември 2015г.

https://goroned1.wordpress.com/2015/11/19/basic-income-life-or-death/