Бъдете здрави и силни!

Пожелаваме от все сърце на всеки един български гражданин весели празници, изпълнени с топлина и надежда.

Нека в това време, в което сме със своите семейства и близки хора да си припомним това, което се отнася до всеки един от нас и очаква първите ни съдбоносни стъпки през новата година:

"Българският национален идеал – възстановяване на българското национално самосъзнание в интеграцията на европейските народи, възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език за обединението на нацията, преоткриване на вътрешния пазар на потребление за възвръщане на националната инициатива на българските предприятия и трудолюбието на българите, гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, грижа за националната памет, чест, достойнство и връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор."

www.budd.bg