24-ти Май – ден на българската просвета и култура. Честит празник!

Днешният Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 24-ти май, е денят на Българския език, ден на Българския национален идеал. Най-красивият български празник, изпълнен с пролетна надежда, с радостта на децата, учениците и студентите. Празник е на писмеността, просветата, културата, на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и духовността.

Символ е на уважението към труда на хората, заети с образованието на българския народ и на почитта към делото на светите братя Кирил и Методий. Буквите, създадени от тях, преводите, които правят на най-важните богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само за формиране на българската народност и за нейното съхранение през вековете. Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, служещо на великата общочовешка идея за равенство на всички в духовната област.

Днес празнуваме нашия принос към историята на човечеството, празнуваме обаче и своето право на самоопределение и национално развитие. Българският национален идеал може отново да бъде съживен, по примера на Кирил и Методий, на техните ученици, превърнали глаголицата в кирилица и на всички български умове след тях, кото са се борили, мечтали, виждали, губили, плакали и умирали за родната ни България.

Честит празник!