Миграцията в Европа.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD), в която членуват основните икономически развити държави, обясни в доклад какво всъщност се случва с миграцията в Европа през тази година.

В него се казва, че има поне 6 причини, поради които тази криза е различна от онези в миналото:

1. Тази криза е в по-голям мащаб, отколкото онова, което Европа е виждала от много дълго време.

Броят на хората, които влизат в Европа вече се е увеличил рязко от 2012 г., до голяма степен в резултат на конфликта в Сирия, но също така се дължи на ефекта на Ислямска държава в Ирак и вътрешните борби в Еритрея.

Въпреки това, през 2015 г., нещата са се преориентирали изцяло. Повечето хора, които имат претенция за предоставяне на убежище в Европа първоначално влизат на континента чрез незаконно преминаване на границата. В цялата 2014 г., е имало 280 000 такива преминавания. През първите осем месеца на 2015 г. е имало цели 500 000.

2. Много деца пътуват сами.

Докладът предупреждава, че една "поразителна и тревожна" характеристика на тази бежанска криза е, че има голям брой непридружени непълнолетни лица - деца, без родител или настойник, който да пътува с тях.

Данните за това са малко остарели, но показват, че 24 000 от лицата, търсещи убежище в ЕС през 2014 г. са били малолетни лица без придружител, около 4% от общия брой. Данните от място през 2015 г. показват, че тази цифра и пропорцията заедно се покачват.

Децата, които пътуват сами са в особено тежко положение дори след като са вече в сигурна страна, предупреждава докладът, като това е особено предизвикателство за страните-домакини, когато пристигнат голям брой деца - жилища, лица, полагащи грижи за тях, осигуряване на образование.

По-големите тийнейджъри, най-преобладаващата подкатегория на тази група, са особено силно засегнати, често получават само една или две години на държавна подкрепа, преди да бъдат изтласкани от системите за полагане на грижи и образование навършвайки 18г., с ниско образование или разбиране на новата си страна. Криминалният сектор приема такива лица веднага.

3. Хората идват от много повече страни.

През първите три месеца на 2015 г., само 14% от хората, търсещи убежище в ЕС са били първоначално от Сирия. Това се е увеличило през годината, но хората от трите страни, обхванати от новите планове на Европейската комисия за преместване - Сирия, Ирак и Еритрея, представляват само около една четвърт от всички претенции за убежище през първите шест месеца на годината.
Това, обаче, се увеличило до една трета от всички искания през юни и се очаква да се увеличава още повече.

4. Германия е далеч напред като топ дестинация и преднината ѝ расте.

Някои страни приемат огромен брой хора, търсещи убежище, докато други едва регистрират кризата, увеличавайки тежестта върху останалите.

През първите три месеца на 2013 г., Германия е била дестинация за 17% от търсещите убежище в страни от ОИСР, което вече е било повече от всяка друга нация. До 2015 г. този дял е нараснал силно, до 31%, а ще се увеличи още повече, тъй като държавните прогнози са за над един милион души да дойдат.

От друга страна, Великобритания падна от дестинация с 6% от лицата, търсещи убежище през 2013 г. до едва 3% през първите месеци на 2015.

5. Бежанците не влизат само по един маршрут.

Хората навлизат в Европа, за да търсят убежище по редица маршрути, с различна степен на опасност за себе си и семействата си - дори и ако те първоначално идват от една и съща страна.

Маршрутът, който преминава през Гърция е сред най-натоварените в първите шест месеца на 2015 г., но Унгария и Италия също видяха голям брой пришълци. Смесицата от хора се различава значително също за всяка входна точка: повечето хора, които влизат през Гърция и Испания са били сирийци, докато Еритрея е най-честият източник на хората, влизащи в ЕС през Италия.

6. Много хора, които навлизат в Европа са квалифицирани работници.

"Противно на общественото мнение", пише в доклада, "бежанци обикновено не са най-бедните от бедните в страната си на произход и са склонни да имат по-високи нива на квалификация, отколкото населението като цяло в страните на произход."

Това изглежда е особено вярно в тази криза, с данните, събрани в Швеция и Германия, посочващи, че сирийците по-специално, с влизането в ЕС имат по-високи нива на образование, отколкото дори тези, които са влезли по време на хуманитарната криза, причинена по време на разпадането на бивша Югославия.

В Германия 15% от сирийските бежанци са имали университетска степен или еквивалентна на нея, още 16% са завършили по-високо средно образование, а 35% са завършили по-ниското средно образование.

Поради тази причина в доклада на ОИСР се прави изводът, че въпреки приемането на бежанците, което е скъпо и разрушително за страните-домакини в краткосрочен план, в средносрочен и дългосрочен план, те могат да очакват икономически ползи от приемането на хората в съответната страна.

Коментарът: http://www.buzzfeed.com/jamesball/6-ways-europes-refugee-crisis-is-unlike-any-other
Документът: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015_migr_outlook-2015-en#page19

След този анализ остава един особено горчив вкус и усещането, че кризата е организирана и се използва от лобистката Европейската комисия като акция за подбор на персонала. Целта вероятно е да се налее гориво в двигателя на Европа - Германия под формата на хора, вдигащи брутния вътрешен продукт. За съжаление за периферията, сред които и България, са предназначени ненужните - терористи, ниско квалифицирани, криминализирани представители на държави в криза. Изходът от подобни състояния е в другата възможна демократична система с друга европейска интеграция:

#Българска_директна_демокрация

Да, новото е неудържимо!
http://www.budd.bg/direct/