Ричард Брансън: Защо трябва да преосмислим капитализма.

"Капитализмът е система, която предлага възможности и успех на милиони, но е време той да помогне на всички хора и на процъфтяването на планетата.", казва Ричард Брансън, а ние добавяме, че времето за истински богатите хора да осъзнаят своята отговорност към обществото е дошло. Базовият доход е система за справедливо носене на тази отговорност. Надежда има, когато има разбиране, включително и за хората у нас.
Очакваме ви!