Застой на дъното. Юнкер научава новината пръв.

През 2015 г. България заема 55-о място по конкурентоспособност от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-­o.

Това сочат данните в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐IMD), цитирани от Дарик.

Профилът на българската конкурентоспособност показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г.
България остава сред най-­неконкурентоспособните държави, като с по-ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна.

Страната остава далеч от най-‐доброто си постижение – 38-о място през 2009 г.- признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюнктура.
http://banks.dir.bg/2015/05/27/news19146102.html
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/

Излизането от застоя в реалистичен срок може да стане единствено със сериозна промяна, която да не разрушава, а да надгражда. Това е Българската директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика. 
Времето дойде!