Ниският икономически растеж няма да ни вдигне доходите.

Растеж от 1.5%-2.5%, дори 3% не оказва съществено влияние върху заетостта, повишаването на доходите и върху реалното благосъстояние на хората в България.

Нужен е различен от досегашния подход.
Времето дойде!