Безусловният базов доход вече съществува за 1% от населението!

Безусловният базов доход - заплащане в брой, полагащо се на всеки гражданин на страната - напоследък се критикува от някои коментатори. Освен всичко друго, тези автори не харесват факта, че ББД ще достави доход на физическите лица по начин, който няма нищо общо с работата. Твърди се, че такова споразумение за доходите би довело до безсмисленост, социална дисфункция и негодувание.

Един очевиден проблем с този анализ е, че пасивен доход - доход, напълно независим от работата - вече съществува. Той се нарича капиталов доход. Такъв доход получават  различни физически лица в обществото под формата на лихви, наеми и дивиденти. Според Piketty, Saez, и Zucman (PSZ) около 30% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната се изплаща като капиталов доход.

Ако пасивният доход бе толкова разрушителен, то човек би си помислил, че дългогодишната практика да се посвещава една трета от националните приходи на него, досега би сринало обществото до основи.

Десятък за 1% от населението

През 2015, според PSZ, 1% от най-богатите хора в Америка са получили 20.2% от целия приход на страната. Десет процента от тези 20.2% идват от доходи на собствения капитал, нетни лихвени доходи, жилищни наеми и от капиталовия компонент на смесения доход. Което ще рече, че 10% от националния БВП се изплаща на този 1% от населението като капиталов доход. Нека да повторя: 1 от 10 долара от приходите на тази страна се изплащат на най-богатия 1%, без да им се налага да работят за него.

Дори и да се изключи капиталовият компонент на смесения доход (тъй като той е свързан с работа, дори ако доходът не е от труд) и жилищните наеми (тъй като те по-скоро се приписват на собствениците на жилища, отколкото да им се изплащат като пари в брой), това все още означава, че само от доходите на собствения капитал и лихвите, най-богатият 1% хора получават 7.5% от националния БВП, без да им се налага да работят за него. Казано по друг начин: обикновеният човек в горния 1% получава ББД, който е 7.5 пъти по-голям от средния доход в страната.

Ако пасивният доход е толкова вреден, тогава ситуацията с доходите на този 1% от населението със сигурност е национална криза! Как този 1% намира смисъл в пасивния доход, получавайки целия този свободен паричен поток?

Социалният дивидент или капиталов доход за всички

Факт е, че капиталистическите общества вече посвещават голяма част от брутния си вътрешен продукт за изплащане на пари на хора, които не са работили за тях. ББД не измисля пасивния доход. Той просто го разпределя по равно на всички в обществото, вместо да го съсредоточава в много концентриран размер в ръцете на най-богатите хора.

Идеята за улавяне на 30% от националния приход, който всяка година пасивно изтича като капитал, и раздаването му на всеки член на гражданското общество на равни парчета, датира още от времето на Оскар Ланге, който пише за нея в началото на миналия век. За мен, това е най-добрият начин да се прилага ББД, както практически, така и идеологически. Не облагайте с данъци труда, за да дадете пари на безделниците. Вместо това, уловете капиталовия доход на обществото, който и без това вече се изплаща на хора, без значение дали те работят или не, и го разпределете на всички.

В очите на някои това може да изглежда като фантастика, но именно така работят Постоянният фонд в Аляска и неговият дивидент. Чрез Постоянния фонд щатът Аляска притежава големи капиталови активи. Тези активи осигуряват на държавата годишен капиталов доход, който след това бива разпределен в равни количества на гражданите на Аляска посредством дивидента на Постоянния фонд.

Националният ББД ще работи по много сходен начин. Федералното правителство на САЩ ще използва различни стратегии (задължително емитиране на акции, имуществени данъци, антициклично закупуване на активи и др.), за да изгради един голям имуществен фонд, собственик на капиталовите активи. Тези капиталови активи биха донесли възвръщаемост. Постъпленията от тази възвръщаемост след това ще бъдат разпределени като социален дивидент. Ако имате проблем с това, а не с настоящия режим, при който се изплаща капиталов доход в огромни суми на малки фракции от нашето общество, тогава проблемът ви не е наистина с пасивния доход. Няма как да бъде.

Без съмнение, ще се появят и други критики на ББД и сходните на него програми; изглежда, че навлизаме в политически период, когато предложения като това е вероятно да се радват на все по-голям интерес или, както в настоящия случай, на липса на такъв. Очаквам с нетърпение да се върна към редовното писане по тези въпроси през новата година и да оставя всички недоволства от 2016-та, лични, политически и други, зад гърба си. 2017-та година представя уникален политически терен и ще трябва да се вземем в ръце, за да го преминем.

Мат Брюниг

Превод: Таня Димитрова, Преводач на свободна практика

 

Източник: https://medium.com/@MattBruenig/the-ubi-already-exists-for-the-1-d3a49fad0580#.pm08mddup