Просперитет

ЧЕСТИТА И УСПЕШНА НОВА ГОДИНА ЗА ВСЕКИ ЕДИН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН!

new2019.jpg

Отива си една година на тежки обществени противоречия, изпълнена с опити за формиране на гражданско самосъзнание и с неосъществени надежди за начало на устойчив човешки просперитет.  Осмислянето на анализите, представени от политолози, експерти и обикновени „представители“ на установеното положение води до един важен извод, а именно, че през настъпващата Нова година ще трябва най-вече и най-после да се обърнем към своята човешка съвест. Защото това е „законът на нашето същество“ и има решаващи моменти в историята, когато трябва да се подчиним на неговия най-висш призив, тоест на гласа на съвестта. Дори това да струва много горчиви сълзи и раздяла с онова, което ни е принадлежало или на което сме принадлежали досега.

В Новата 2019-та година е този момент, в който всеки от нас трябва да се подчини на призива на собствената си съвест. Европа ще реши в каква посока ще поеме и как ще продължи развитието си, а това решение ще лежи в ръцете на всеки един отделен гражданин на Европейския съюз и на неговата лична съвест. Събитията от 2018-та ясно показаха, че гражданите на „ЕС“ искат да бъдат чути, но за да се случи това ние се нуждаем от демокрация. Истинска. И тя е само една - Директна. „ЕС“ беше изграден върху основата на провалящи се институции, които създават провалени политики, а те от своя страна водят до недоволство. Единственият начин Брюксел да налага властта си е чрез увеличаване на авторитаризма, а това произвежда още повече неуспешни и провалени политики, които ще увеличат още повече нивото на авторитаризма. Гражданите в много страни-членки демонстрираха, че не искат повече авторитаризъм, а искат повече демокрация, което означава диалог между тях и институциите, както и участие в политическия процес на вземане на решенията. „ЕС“ все повече атакува свободата на словото и дори иска да предприеме законодателни промени, с които да го ограничи още повече.

Сигурността по външните граници е все така пренебрегната, което направи Европейския съюз още по-малко безопасно място за живеене. Със силата, вменена на Европейската комисия, нейните лобисти манипулират все повече основните медийни източници и по този начин индоктринират все повече и по-тежко обикновените хора. Погледнато още по-глобално, виждаме, че този процес се разпростира, водейки обществата до деградиращо състояние, където авторитаризмът и фундаментализмът се разрастват и само производителите на пари/капитал тържествуват. Кризата, която наблюдаваме е резултат от политическата, културната и моралната криза на обществото, от кризата на демокрацията и идеите в настоящата система на олигархия с партокрация. Това означава, че радикалната промяна в парадигмата на развитие на нашата цивилизация е неизбежна. А моментът за Европейския съюз, член на който е и нашата Република България идва през май 2019-та.

Демокрацията е система, а не състояние на ума. Тази система се установява, поддържа и развива с организация, с някаква форма на политическа легитимация и без граждански формирования с отговорници и ясни цели има малка възможност да успее в бъдеще. Съществуването на Правовия ред, основна характеристика на държавността, зависи от Конституциите и политическите партии, а не от уличните протести и хаотичния анархистичен натиск над правителството. Докато партиите могат да се развиват и променят, тяхната легитимираща роля остава съществена. Протестите са протести и те със сигурност могат със своя емоционален изблик и кинематографичен ореол да променят политическия процес. Те обаче не могат да заменят функциониращата демократична система или да предизвикат смяната на настоящата олигархична партокрация. Доказателство за това са резултатите или по точно тяхната реална липса от акциите на „жълтите жилетки“ в Париж и движението за спиране на презастрояването в София. В арсенала на гражданите ще трябва да се появят истинските оръжия – Европейската гражданска инициатива, националните референдуми и инициативи, при условия на задължителност на решенията и премахване на изкуствените препятствия пред гражданското участие.

През Новата година ще трябва съвестта да ни припомни, че промяната на света в който живеем се случва с промяна на институциите, които управляват обществените процеси. Тази промяна изисква диалог, а само директната демокрация предлага това в своята същност, за разлика от тиранията. От биологията знаем, че промяната в ДНК води до промени в организма на който принадлежи тази ДНК. Ние, гражданите, сме съставните единици на общественото ДНК и ако искаме да променим организма „ЕС“ и нашата Мила Родина, която е част от него, е достатъчно да се позовем на най-висшия призив – гласа на съвестта си и да направим избор, който ще определи не само нашето бъдеще, но неминуемо и това на поколенията след нас.

Честита Новата 2019 година, приятели, колеги, членове, симпатизанти, съмишленици и критици.

Времето дойде!

Наистина дойде!

Председателство, Изпълнителен съвет, Контролен съвет, Национална координация на БСДД

Денят на народните будители!

"Те са ни спасили и направили народ, тях трябва да почитаме, от тях само ще се научим как да се оправяме сега и утре, ако дотрябва..."

„...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот... Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Днес също е Ден на българската наука и Ден на българската журналистика. На това, което е останало от тях. Споменът и делото на будителите ще водят събудените по пътя на възстановяването на нашия #Български_национален_идеал.

ДА ЖИВЕЕ #БЪЛГАРИЯ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Формата и цветовете на националния флаг на България са записани в Конституцията на Република България Чл. 166.: Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно от горе надолу. По-подробно, формата, размерите и цветовете се определят от Закона за Държавния печат и Националното знаме на Република България Форма - правоъгълна със съотношение на широчина към дължина - 3:5.

Безусловният базов доход вече съществува за 1% от населението!

Безусловният базов доход - заплащане в брой, полагащо се на всеки гражданин на страната - напоследък се критикува от някои коментатори. Освен всичко друго, тези автори не харесват факта, че ББД ще достави доход на физическите лица по начин, който няма нищо общо с работата. Твърди се, че такова споразумение за доходите би довело до безсмисленост, социална дисфункция и негодувание.

Един очевиден проблем с този анализ е, че пасивен доход - доход, напълно независим от работата - вече съществува. Той се нарича капиталов доход. Такъв доход получават  различни физически лица в обществото под формата на лихви, наеми и дивиденти. Според Piketty, Saez, и Zucman (PSZ) около 30% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната се изплаща като капиталов доход.

Ако пасивният доход бе толкова разрушителен, то човек би си помислил, че дългогодишната практика да се посвещава една трета от националните приходи на него, досега би сринало обществото до основи.

Десятък за 1% от населението

През 2015, според PSZ, 1% от най-богатите хора в Америка са получили 20.2% от целия приход на страната. Десет процента от тези 20.2% идват от доходи на собствения капитал, нетни лихвени доходи, жилищни наеми и от капиталовия компонент на смесения доход. Което ще рече, че 10% от националния БВП се изплаща на този 1% от населението като капиталов доход. Нека да повторя: 1 от 10 долара от приходите на тази страна се изплащат на най-богатия 1%, без да им се налага да работят за него.

Дори и да се изключи капиталовият компонент на смесения доход (тъй като той е свързан с работа, дори ако доходът не е от труд) и жилищните наеми (тъй като те по-скоро се приписват на собствениците на жилища, отколкото да им се изплащат като пари в брой), това все още означава, че само от доходите на собствения капитал и лихвите, най-богатият 1% хора получават 7.5% от националния БВП, без да им се налага да работят за него. Казано по друг начин: обикновеният човек в горния 1% получава ББД, който е 7.5 пъти по-голям от средния доход в страната.

Ако пасивният доход е толкова вреден, тогава ситуацията с доходите на този 1% от населението със сигурност е национална криза! Как този 1% намира смисъл в пасивния доход, получавайки целия този свободен паричен поток?

Социалният дивидент или капиталов доход за всички

Факт е, че капиталистическите общества вече посвещават голяма част от брутния си вътрешен продукт за изплащане на пари на хора, които не са работили за тях. ББД не измисля пасивния доход. Той просто го разпределя по равно на всички в обществото, вместо да го съсредоточава в много концентриран размер в ръцете на най-богатите хора.

Идеята за улавяне на 30% от националния приход, който всяка година пасивно изтича като капитал, и раздаването му на всеки член на гражданското общество на равни парчета, датира още от времето на Оскар Ланге, който пише за нея в началото на миналия век. За мен, това е най-добрият начин да се прилага ББД, както практически, така и идеологически. Не облагайте с данъци труда, за да дадете пари на безделниците. Вместо това, уловете капиталовия доход на обществото, който и без това вече се изплаща на хора, без значение дали те работят или не, и го разпределете на всички.

В очите на някои това може да изглежда като фантастика, но именно така работят Постоянният фонд в Аляска и неговият дивидент. Чрез Постоянния фонд щатът Аляска притежава големи капиталови активи. Тези активи осигуряват на държавата годишен капиталов доход, който след това бива разпределен в равни количества на гражданите на Аляска посредством дивидента на Постоянния фонд.

Националният ББД ще работи по много сходен начин. Федералното правителство на САЩ ще използва различни стратегии (задължително емитиране на акции, имуществени данъци, антициклично закупуване на активи и др.), за да изгради един голям имуществен фонд, собственик на капиталовите активи. Тези капиталови активи биха донесли възвръщаемост. Постъпленията от тази възвръщаемост след това ще бъдат разпределени като социален дивидент. Ако имате проблем с това, а не с настоящия режим, при който се изплаща капиталов доход в огромни суми на малки фракции от нашето общество, тогава проблемът ви не е наистина с пасивния доход. Няма как да бъде.

Без съмнение, ще се появят и други критики на ББД и сходните на него програми; изглежда, че навлизаме в политически период, когато предложения като това е вероятно да се радват на все по-голям интерес или, както в настоящия случай, на липса на такъв. Очаквам с нетърпение да се върна към редовното писане по тези въпроси през новата година и да оставя всички недоволства от 2016-та, лични, политически и други, зад гърба си. 2017-та година представя уникален политически терен и ще трябва да се вземем в ръце, за да го преминем.

Мат Брюниг

Превод: Таня Димитрова, Преводач на свободна практика

 

Източник: https://medium.com/@MattBruenig/the-ubi-already-exists-for-the-1-d3a49fad0580#.pm08mddup

Световният икономически форум в Давос говори за Базовия доход

Всяка година все по-малко хора се смеят на тази карикатура, защото все повече от тях се приближават все по-близо до реалността. Тази година в Давос ще има специален панел за въвеждането на безусловния #Базов_доход.

#wef17

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/a-basic-income-for-all-dream-or-delusion  

#Събуждай #България!

Времето дойде!

Присъединете се и се кандидатирайте сега: www.budd.bg/candidates

На прага на Новата Година

Идва Новата Година и в нея бедността, бездомността и безродието отново ще са белези на едно провалено общество в тежка демографска катастрофа. Корупцията и липсата на справедливост все така ще са само тяхно следствие.

Подминаването им и затварянето на очите отново ли ще ги захранва или вече имаме избор?

Само допреди няколко Нови Години не можеха да се намерят и няколко души, които да са чували за идеите гражданите у нас да взимат решенията, да се гарантира доход за базовите нужди на същите тези граждани и да се смени енергийната основа на икономиката ни, за да стане тя конкурентоспособна и да се разкриват нови модерни работни места.

Събуждай #България! Времето дойде!

www.budd.bg/membership

"Пряка" в "представителната" не може! Да идва истинската - Българска директна демокрация!

От десетте най-прогресивни в социално отношение държави няма нито една, която да има мажоритарна избирателна система в два тура за национални представители в законодателния орган. Това означава, че България ще има нещо като "валутен борд" на изборите за Народно събрание. Ограничение на представителността, поднесена от псевдо-елита като спасителна мярка, която да утвърди същия във властта.

Дано след години уж най-голямата телевизия у нас си направи още едно риалити-шоу-референдум за връщане на пропорционалната система, но вече с отворени листи, в които гражданите могат да пренареждат кандидатите. Те от своя страна да са попаднали там чрез жребий.

Вижте справката: https://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_voting_systems_by_country