Бясно преобразуване на пасищата в ливади.

Възможността на отделните общини и по-малките населени места за създаване на доходи е земята, с която те разполагат. В системата с Базов доход, ако не е приложена на национално ниво, местното самоуправление може да се погрижи доходите на общината да бъдат разпределени равномерно сред жителите ѝ. Успешен модел на такова управление вече има приложен на практика в Испания. Още тук.