Енергийна икономика в действие.

Енергийна икономика в действие. Важен момент е автономността - независима, истинска енергийна ефективност, без скъпи мрежи и сложни бизнес отношения. Към продължението...