Децата трябва да се учат на това, което ще им бъде от полза, когато пораснат. Аристип

Финландия продължава стремително по пътя на реформите в образованието. Северняците са установили пряката връзка между знанията, приети демократично в съответствие с нуждите на средата и успешната житейска реализация. Сътрудничеството в образованието и ориентирането към ситуациите, които изискват знания е една нова и интересна тема за размисъл, когато търсим решение за възстановяването на Българския национален идеал. Още тук.