Мрачни прогнози за световната икономика.

Инструментите на настоящата система за справяне с бедността, изкуственото неравенство и пълната безнадежност са изчерпани. Анализът на Саксо Банк без да споменава само потвърждава неизбежността на въвеждането на Базов доход за всички граждани, заедно с практиката на Директната демокрация и засилването на моделите на Енергийна икономика. Времето дойде! Да се покаже силата на духа на българите, да се демонстрира пред света, че ние можем самостоятелно да прекроим нашата система и да възстановим Българския национален идеал. Както са го правили нашите предшественици при Съединението на България! Продължението тук.