Audi току-що създадоха дизелово гориво от въздух и вода.

Audi произведе ново гориво за двигатели с вътрешно горене, имащо потенциал да направи голям пробив, когато става дума за изменението на климата и енергийната независимост - това е така, защото синтетичният дизел се прави само от вода и въглероден двуокис.

Пилотният завод на компанията, която се управлява от германския старт-ъп Sunfire в Дрезден, произведе първите партиди от "е-дизел"-а този месец. Германския федерален министър на образованието и науката Йохана Ванка сложи няколко литра гориво в служебния си автомобил, Audi A8, за да отбележи събитието.

Горивната база условно е наречена "син суров петрол" и се основава на електроенергия от възобновяеми източници като вятър, слънце или друго, използвана за производство на водород от вода чрез реверсивна електролиза. След това водородът се смесва с въглероден двуокис СО2, който се превръща във въглероден окис CO с два химични процеса и получените реакции произвеждат течност, съставена от въглеводороди с дълга верига - това е "син суров петрол", който след това се използва за създаване на крайния продукт - синтетичен е-дизел.

Audi казва, че въглеродният двуокис, използван в процеса в момента, се доставя от съоръжение за производство на биогаз, но в кратък срок развитието на технологиите ще позволи CO2 да се извлича директно от околния въздух като се нанамаляват парниковите газове в атмосферата.

Sunfire твърди, че анализът показва по-добри свойства на синтетичния дизел от тези на канцерогенния дизел от изкопаеми горива, както и че липсата на сяра и твърди частици го прави много по-щадящ за околната среда. Общата енергийна ефективност на процеса на създаване на това гориво при използване на възобновяема енергия е около 70 процента, добавят от Audi.

"Двигателят работи по-тихо и се създават по-малко вредни вещества." казва техническият директор на Sunfire, Кристиан фон Олсхаузен.

Горивото може да се комбинира с конвенционалния дизел, както често вече се прави с биодизела.

Пилотният завод Дрезден е настроен да произвежда около 42 галона (160 л) от синтетичния дизел на ден през следващите месеци, а двете компании твърдят, че следващата стъпка е да се изгради по-голяма инсталация.

"Ако получим първи поръчки за продажби, ние ще бъдем готови за комерсиализиране на технологията ни", добавя фон Олсхаузен.

Sunfire очаква, че пазарната цена за синтетичен дизел може да бъде между 1 и 1,5 евро за литър, което би било почти конкурентна или малко по-висока от сегашната цена на дизелови горива в Европа, но действителната цифра ще бъде до голяма степен зависима от цената на тока.

Изводът е ясен: борбата за евтина енергия и енергийна независимост вече е напълно възможна. Енергийната икономка вече е въпрос единствено на обществена и политическа воля. Технологията на добра цена за нея е налична.

Още по темата тук.