Навигатор за директна демокрация.

"Навигаторът за Директна демокрация" разполага с директните процедури и практики на демокрацията в световен мащаб. Той е създаден като глобална информационна платформа за сътрудничество на базата на общите типове съвременна Директна демокрация.

Разграничават се три вида народна процедура за гласуване: инициатива, референдум и плебисцит. Съдържа 10 различни форми на процедура и дава възможност да се сравнят комплекти и инструменти на Директната демокрация в различните страни.

Идеята на "Navigator World Map" е проста и ясна: да преместите курсора по картата на света до всяко място, за да изберете и с едно кликване на мишката да получите достоверна информация за състоянието на Директната демокрация в съответното място. Ще бъдете информирани за процедурите (инициативи, референдуми, плебисцити) на разположение на различни политически равнища (вж LEGAL DESIGNS) и тяхното практическо приложение (вж LEGAL DESIGNS/Cases). Навигаторът е текущ проект; нови случаи ще бъдат добавяни постоянно.

Отзиви и коментари са добре дошли. Още тук.

http://www.direct-democracy-navigator.org/