Бонусите за чиновниците за четири месеца са над 155 млн. лв.

Някои в държавата вече са на Базов доход, време е да бъде въведен за всеки български гражданин, а не само за една или друга група.

Това, разбира се ще бъде възможно единствено, когато на следващите парламентарни избори властта бъде върната с мнозинството от гласовете на законния ѝ собственик по Конституция - народът на Република България! Още тук.

Присъединете се за Българска директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика!