Храна за всеки.

Нова платформа в интернет директно свързва онези, които имат храна в изобилиe с тези, които нямат никаква! 

Защо да не можем да постъпим по същия начин и с доходите? 

Времето за #Българска_директна_демокрация с #Базов_доход и#Енергийна_икономика дойде!

Очакваме ви на www.budd.bg/take-action

https://www.feedingforward.com/