Чисти пари.

ЧИСТИ ПАРИ https://www.facebook.com/chistipari, е научноизследователска и образователна инициатива с обществено полезна цел на Българското Сдружение за Директна Демокрация. 

Тя ще работи за повишаване на прозрачността и информираността за връзките между сегашната ни парична и банкова система и дълбоките социални, икономически и екологични проблеми, пред които са изправени България и светът днес. 

По-специално тя се фокусира върху ролята на частните банки в създаването на националното парично предлагане чрез счетоводните процеси, които използват, когато предоставят заеми - един аспект от банкирането, който не е добре известен на обществото. 

В ЧИСТИ ПАРИ ще разкажем как тези основни пропуски са в основата или са с голям принос за проблемите на бедността, прекомерната задлъжнялост, нарастващото неравенство и унищожаването на околната среда. 

За повече информация скоро ще бъдат отворени страница ЧИСТИ ПАРИ тук и уебсайт http://www.чистипари.org/ Инициативата е част от международното движение за парична реформа Positive Money, http://www.positivemoney.org/