Промяна на системата!

"от Уикипедия, свободната енциклопедия" *

В гражданското общество, промяната (реч.Изменение към нещо ново, различно, както и резултатът от това изменение) на системата (реч.Ред, по който са организирани частите на цялото, обмислен план за дейност, форма на организация на обществото) e налице, когато нови работещи идеи, при определено население и в определен период от време, са значително по-справедливи от установеното положение, и е налице масово разпространение на тези виждания.

Промяната на системата се отнася до локално разпространение на територията на държавата, но е възможно процесът да излезе и извън границите на една страна или континент.

Най-често причинителят за промяната на системата е конкретна идея, която касае участието на гражданите при вземането на решенията, доходите, енергията за населението и индустрията, вътрешната и външна сигурност, здравеопазването, образованието и др.

Процесът при промяна на системата се характеризира с непрекъснато предаване на идеите между хората. За възникването им са необходими 3 фактора - източник на идеи, механизми за предаването им и възприемчиви към идеите хора.

В процеса на развитие на промяната в системата влияят, както процесите протичащи в установеното положение, каквито са корупционните практики например, така и социални фактори - комунално благоустройство, битовите условия, състояние на здравеопазването и др.

Промените, чиито източник се явява само един човек, се наричат лидерски или тоталитарни; когато източник на идеите са повече хора, те се наричат граждански или обществени, съответно - демократични.

В зависимост от характера на промените основните пътища на разпространение на идеите биват:

социални медии
от уста на уста
лице в лице
инициативи
събития

В много от случаите на успешна промяна на системата роля играят заедно няколко от пътищата за предаване на идеите. От начина на проникването им зависи и ходът на протичането на Промяната.

Възможен Източник на идеи: http://www.budd.bg/manifesto/

*този текст е модифициран от оригинал, публикуван в Уикипедия. Открийте го и ни изпратете линка:)