Фалшив град се строи в пустинята.

За да бъдат тествани най-новите разработки на автоматизирани машини и роботи, в Северна Амрика ще бъде построен цял град. Растежът на икономиката всъщност основно е в развитието на технологиите. Те от своя страна се създават, за да облекчат или изцяло да заместят човешкия труд. Производителността на машините създава голяма част от националния доход, което прави възможно разпределението му сред хората, които се занимават с доброволчески дейности, изкуство, култура и друго или не са заети по някаква причина. Това справедливо разпределение се нарича Базов доход.

Представете си град пълен със самоуправляващи се коли (проект на Гугъл), камиони без шофьори (проект на Фрайтлайнер) и стотици дронове за автоматизирани доставки (проект на Амазон). 

Какво?

Такъв град за тестване и оценка на иновациите вече се строи в Мексиканската пустиня, но никой няма да живее в него. Въпреки това той дори ще има предградия, център, индустриална зона и дори собствена магистрала и ще бъде използван, за да се проверяват технологиите на бъдещето.

Сериозно ли?

Да, не за пръв път се създават необитаеми градове в пустинята. През 50-те години изкуствени градове се ползваха за изпробване на ефекта от атомния взрив. Сега те ще се превърнат в полигон за това, което ще представлява не нашата смърт, а нашето бъдеще!

А работните места у нас?

У нас, когато някой силно подчертава, че са се открили нови 10 000 работни места "вчера", е добре да каже какви точно са тези места, колко и как се плаща на хората, които работят работата на тези места. За да не стане като с ямболското Язаки, например. Ужасяващи условия на труд като в курник, потресаващо ниски заплати с незаплатен извънреден труд, унизително отношение към работниците и български мениджър, който заблуждава всички, начело с японците.

Време е за промяна в трудовите отношения и заетостта в България!

Време е за Българска директна демокрация с Базов доход и Енергийна икономика!

Присъединете се!