Каменос за "спиралата" на ЕС.

Трябва да чуем този човек - всички присъединили се към Еврозоната и недостигнали индустриалното ниво на Германия ги чака съдбата на Гърция! Ето защо България трябва да избере свой път - растеж и благоденствие може да има само с нови пазари и подобрена конкурентноспособност... Държавата трябва да служи на всички ни, а не на олигархията! Още тук.