Козлодуй днес.

На днешния ден преди 41 години е открита първата и последна атомна централа на България в Козлодуй. От шестте блока днес работят само два, енергията от които не се ползва от населението в страната, а служи предимно за износ на много ниски базови цени. 

Бъдещата Енергийна икономика на България не изключва атомната енергия, но се основава на евтино и ефикасно комбиниране на енергоносителите с приоритет на съвременните слънчеви системи със съхраняване на добитата енергия. 

Евтината енергия е в основата на всички икономически и обществени отношения в държавата. Обществения интерес и справедливостта са най-важната причина за бъдещата смяна и управление на енергийните потоци в България.

Да, новото е неудържимо!