Спрете субсидиите! Пречат ни!

Субсидиите изкривяват икономиките и унищожават демократичния процес, превръщайки се в основно средство за корупция и политическа манипулация. В една свободна от субсидии суверенна икономика с евтин енергоносител деловите взаимоотношения се развиват естествено спрямо нуждите и покупателната способност на населението. Натрупаните средства в държавата или икономическите съюзи би следвало да се насочат директно към хората за увеличаване на покупателната им способност.

‪#‎Енергийна_икономика‬ с ‪#‎Базов_доход‬

Да, новото е удивително!

http://www.bgnes.com/bez-filtyr/bez-filtyr/4367169/