Гръцкото ΌΧΙ.

Да пожелаем мъдрост на гръцкия народ за днешния референдум. На практика те ще трябва да изберат как правителството им да плаща заемите - с растеж или с икономии.

Ние се надяваме да изберат първото, защото това ще повлияе на целия регион и най-после България ще може открито да заяви своето желание за изкореняване на бедността.

Да отхвърлим балканския гнет на дълговата парична система и да поставим Българския национален идеал за възстановяване, растеж и просперитет преди интересите на финансовото и банково лоби!

Да изплатим дълговете си със създаване на нови стоки и услуги в пазар, който може да ги потребява, а не да ги гледа отстрани. Да премахнем цялата дългова спирала и да я заменим със Суверенна парична система, свободна от веригите на задлъжняването до безкрай.

ΌΧΙ