Битката в Швейцария - загубена... Войната срещу мизерията продължава!

Смяната на установено положение тепърва започва!

Докато в "ЕС", според допитване от април, 64% от гражданите биха гласували за въвеждането на безусловен Базов доход, ако имаха тази възможност, в Швейцария, цели 23% от гласувалите граждани разбраха за какво става въпрос и гласуваха положително. С такъв процент у нас, заради системата в момента, държавата ни никога вече не би била същата.

Времето за спасение на българския народ и нашата #Българска_държава дойде!

Станете, присъединете се и разкажете на човека до вас: www.budd.bg/faq

http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf