Демокрация? Коя? Къде?

Много тъжен, но и показателен пример дойде отвъд океана за това как "представителната" демокрация унищожава всяка проява на пряко участие на гражданите във вземането на решения за техния живот, ако не е в интерес на корпорациите и централната власт. 

В държавата САЩ, която самият президент Джими Картър вече нарече недемократична, гласът на гражданите на град Дентън, Тексас, за забрана на фракинга беше обявен за незаконен. Съответно безогледното дупчене и замърсяване спокойно може да продължи, съгласно нов лобистки закон.

Изводът за нас е, че всяка проява по сега действащото законодателство у нас е загуба на време и средства на данъкоплатците, а истинското решение е смяна на "представителната" с българска директна демокрация на следващите избори за Народно събрание.

Времето дойде! Присъединете се!
www.budd.bg

http://www.democracy-international.org/denton-anti-fracking