ГЕРБ-ерски шут за референдумите заради конституционния пазарлък с ДПС.

Даниела Божинова: "Отказът от реформиране на закона за прякото участие беше един позорен край на поредица от обществени и експертни дискусии в парламента и извън него, запалили някаква надеждица за положителна промяна. Никога преди в Народното събрание не е имало такъв голям брой законопроекти за намаляване на праговете за референдуми – цели шест проекта, внесени от четири партии. (...)
Отказът на ГЕРБ от улесняване на референдумите зачертна с един замах положените обществени усилия и на законодатели, и на граждани."

Вариантът за смяна на цялата система и обединение на всички, които са работили по този въпрос изглежда, че идва на дневен ред и остава единствен. Бойкот на фалшивия референдум през есента и отказ от гласуване за "представителите" в местната власт може да бъде едно добро начало. Това ще покаже реалната подкрепа за "представителната демокрация" в настоящия ѝ неототалитарен вид, както и ще оголи максимално контролирания вот.