Когато заваляха пари...

Дъждът от "нащракани" на клавиатура пари започва да вали над онези, които и без това имат достатъчно от понеделник 9-ти март 2015-та година. В продължение на година и половина, докато "дъждът" не спре, ние ще напомняме за тази огромна грешка, която ще доведе до още по-тежка криза за преобладаващата част от населението на Стария континент. Обратната на Базовия доход мярка, наречена Количествени облекчения, "облекчава" провалените правителствени системи с изтичащи отвсякъде публични средства, както и ултра-богатите спекуланти на имотните и финансови пазари. Разбира се, сметката ще плати обикновеният европеец, като нашата роля ще бъде на зрители в едно пиршество на безразсъдството. Някои износители в реалния сектор у нас ще опитат от трохите паднали от масата, но общата икономическа среда по-скоро остава същата – липсващо вътрешно потребление, безобразно кредитиране, клонящо към робство с кражба на имущество и тежка, непреодолима мизерия. Добър апетит и наздраве! Вадете чадърите, задава се продължителна тежка валежна обстановка. 
Ние сме за Българска Директна демокрация с Базов доход сега, "производството" на пари единствено и само за директно спасително стимулиране на гражданите. Времето дойде! Присъединете се!