Прокапваща икономика...

Прокапваща икономика с количествени облекчения – идея, която ни беше пробутана още през 80-те на миналия век, че нашите правителства би трябвало буквално да дават публичните средства в ръцете на богатите под формата на субсидии, данъчни облекчения, обществени поръчки и други ползи с надеждата, че същите тези богати ще инвестират парите разумно и ще създадат повече работни места.

"Парите ще се стичат", казваха тогава. Е, това не стана, а най-богатите 1% от населението скоро ще притежават повече от останалата част от хората по света. Движим се мощно към общество на олигархията. 

Но все още няма място за отчаяние и обезверяване, защото има решение. Видя се, че Прокапващата икономика и Количествените облекчения не работят, така че сега е време за нас, да се възстановят парите на данъкоплатците, които бяха раздадени към богатите. Как да го направим? Има много начини, но най-практичният от тях е, когато потреблението носи повече данъчни приходи от богатите. Това, косвено, без да настройва обществените групи една срещу друга, в режим на сътрудничество, ще преразпредели обратно средства от по-богатите към останалите с помощта на държавата.

Може да се каже, че е време за разплата, че трябва обратно да се напои икономиката или че трябва да се възстанови демокрацията, но истинското име на всичко това е Базов доход. За да се избегнат грешките от миналото да се дават пари само на една част от обществото за стимулиране на икономиката, най-добрата алтернатива е да се предоставят тези пари за всички. Базовят доход е препоръчван по целия свят от икономисти, общественици и лауреати на Нобелова награда, така че икономическият и обществен смисъл е безспорен.