Как да бъдат провеждани конституционните промени у нас?

Конституционните промени у нас следва да бъдат провеждани в посока на разделение на властите и тяхната независимост под контрола на гражданите. Въвеждането на системата с Базов доход би било гарантирано с промяна в Конституцията. Заедно с намаляването на броя на депутатите до не повече от 100 и забраната за корпоративно финансиране на политическите парти, както и субсидирането им, заместено с приемане на законодателство за финансиране на политическите идеи от широк кръг граждани на доброволен принцип.

Времето за Българска директна демокрация дойде!
Присъединете се!