Сговорна дружина...

Новата Българска държава ще се върне към корените си - сътрудничество, взаимопомощ, осъзната и приета зависимост на гражданите един от друг. Това ще се случи с Българска директна демокрация, базов доход и енергийна икономика. Времето е друго, но хората са същите онези, описани от 96-годишната баба в материала, който следва тук...