За печалбите от санирането...

Едно не толкова ново, но много показателно проучване от Германия показва, че разходите за саниране са повече от ползите при спестяването на енергия. Истинската енергийна ефективност не започва от изолациите на остарели сгради, а от цената на природния газ. В България тя е сред най-високите в света... По темата тук.