Небрежност или подигравка?

Подпомагането на нуждаещите се с веществени продукти е скъпо, ненужно и често обидно занимание. Не е нужно да се дублират веригите за доставки по магазините със сложна и скъпа система за разпределение на продукти. Проекти по света вече са доказали, че подпомагането с пари е много по-ефективно, а въвеждането на Базов доход дава възможност за трайно преодоляване на последствията от кризи и бедствия за отделния човек. Продължението тук.