Време разделно е – специален коментар.

"Време разделно е. Българите живеят зарад червото си, чужди ни управляват.

А малкото свестни у нас считат за луди, докато покварените месии на лъжата подменят кръвта ни.

Време разделно е. Требва да изберете на коя страна да застанете.

Самуилов е изборът, тежък е. Или сте слепци, или сте осакатени водачи, или сте окати и сърцати.

Или оставате лъжци на себе си." Още тук!