Азбука

ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА! ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!

А а (а) Б б (бъ) В в (въ) Г г (гъ) Д д (дъ) Е е (е) Ж ж (жъ) З з (зъ) И и (и) Й й (и кратко) К к (къ) Л л (лъ) М м (мъ) Н н (нъ) О о (о) П п (пъ) Р р (ръ) С с (съ) Т т (тъ) У у (у) Ф ф (фъ) Х х (хъ) Ц ц (цъ) Ч ч (чъ) Ш ш (шъ) Щ щ (штъ) Ъ ъ (ер-голям) Ь ь (ер-малък) Ю ю (йу) Я я (йа)

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИ!