Етичен кодекс. Кандидати

Етичен кодекс на БСДД

documents1.jpg

Гражданската политическа организация БСДД, регистрирана по Закона за политическите партии за участие в избори, има въведен етичен кодекс, който да помага на активистите и членовете да прилагат на практика в подходяща ценностна система предложените обществени идеи.

Кодексът регулира обществената отговорност на членовете на БСДД и е част от основата за кандидатиране, както в самата организация, така и по отношение на позициите в държавата и общините. Заложените принципи в Етичния кодекс на БСДД са критериите за изграждане и преминаване на тестовете за личностни характеристики в процеса на кандидатиране и участие в избора чрез жребий. По този начин системата за кандидатиране на БСДД гарантира излъчване в общественото пространство на най-доброто. с което разполага организацията, както и прилагането на основния принцип за широко гражданско участие в модерна и открита, морално устойчива ценностна среда.

Целият текст на Етичния кодекс, както и възможност за сваляне на файл, можете да откриете тук: https://www.budd.bg/ethical-code/