Мислители

Сърце и разум в единодействие! Това е БСДД!

"По-добре е да се мисли, преди да се действа, отколкото след това."

Демокрит - баща на съвременната наука.