Планета Земя

Парадоксът: субсидии няма – земеделието цъфти

"Субсидиите в земеделието в Нова Зеландия са премахнати през 1984 година. Преходът продължава 6 години – до 1990 г. Субсидиите не се харесваха на обществото и бе решено да се премахнат поради следните причини:

негодувание сред фермерите, че има нечестно разпределение на субсидиите;

негодувание сред обществото – първо, че веднъж от данъците на гражданите се дават пари за субсидии и второ, че след това потребителите плащат по-висока цена за готовите продукти, тъй като производителността е ниска;

толерира се свръхпроизводството, от което следва намаляване на изкупните цени, а това кара фермерите да искат още субсидии;

субсидират се и земи, които не са особено плодородни (фермерите, използващи тези земи, не са конкурентни и за това държавата ги подпомага);

парите, дадени под формата на субсидия, не подпомагат особено фермерите, а отиват при техните доставчици на торове, машини и всички стоки и услуги, свързани със земеделието;

допълнително се появяват несъвършенства на пазара, като инфлация при цените на земеделска земя, тъй като фермерите ползват облекчени земи за закупуването и

наличие на различни бюрократични изисквания и проблеми и произтичащата понякога от тях корупция.

Премахването на субсидиите принуждава фермерите и свързаните с тях доставчици и прекупвачи да станат по-ефективни, тъй като държавата вече не компенсира с помощи тяхната неефективност, а пазарът не я толерира. Това дава известна свобода на фермерите (те вече не трябва да изпълняват определени условия, поставени от администрацията, за да получат субсидии), а също оставя свободни пари в държавата, които тя инвестира в социалните услуги, като образование и здравеопазване."

Чудесен, работещ пример за вредата и неотложната нужда от премахване на субсидиите. Неделима част от Програмната платформа на БСДД.

Времето дойде!
Присъединете се сега за истинска смяна на системата:http://www.budd.bg/declaration/

http://fermera.bg/…/12585-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D…

 

Няма ПЛАНета "Б"!

Десетки хиляди по света поискаха климатът да бъде запазен. Декарбонизация на икономиката върши добра работа в тази посока. Косвената полза ще бъде изчезването на войните, породени от борбата за нефта и газа.
100% ВЪЗМОЖНО.

https://www.rt.com/news/323889-climate-protest-world-change/

‪#‎Енергийна_икономика‬

Да, новото е удивително!
Присъединете се на http://www.budd.bg/registration/