Дали ще се стигне до нови избори, или ще се състави ново правителство дори не е големият въпрос пред Италия и пред ЕС. Въпросът е накъде ще тръгне самата държава и какво ще бъде нейното влияние върху европейските политики. Това каза пред БНР председателят на Българския съюз за директна демокрация (БСДД) Георги Неделчев в коментар за политическата криза в Италия.
Открит разговор за субсидии, диктатури, косвени или преки данъци, гарантиране на доходите, избори и още актуални, но и важни обществени теми. С благодарност за предоставената възможност в ефира на БСТВ и ангажираната свободна позиция на журналиста и водещ Стоил Рошкев.
Членовете на парламента в единствената демокрация в Европа не се занимават с тази работа на пълно работно време. Обикновено четирите парламентарни заседания годишно траят само няколко седмици, а членовете на парламента не получават заплащане, отговарящо на работа на пълен работен ден.
Най-голямото приближаване до реалното състояние на североамериканското общество и неговия основен износ към света, осмислено и изречено от Ноам Чомски. Решението в тази лента липсва, Чомски не посмява да дава рецепти, не разкрива и докрай причините, довели до всичко, за което говори.
Не е нужно в 21-ви век да загиват и страдат хора в протести по улиците. Особено в България, където вече 28 години хората умират, страдат и бягат. Спрете политическата апатия, защото истинската революция е ПОЛИТИЧЕСКАТА, а за нея трябва също много здрава и добра организация. С напълно различни партии от досегашните.
За изборите, които могат да обръщат хода на човешката история. За това как работи системата на практика. За бъдещето на онези, на които им предстои да живеят в свят без ценности, без сигурност и без доходи.
"Mens vertitur cum fortuna" - Начинът на мислене се променя с промяната на положението. Европа се променя и провалът на управляващите елити налага гражданите да участват във вземането на решенията за своя живот. Директната демокрация става основа на новото политическо действие. Идва ли края на Еврозоната и какви са шансовете на Директната Демокрация в ЕС?
"Днес, на тази дата, ние тук търсим Единението, за нас, за всички, които са вярвали и са били излъгани, че е имало народна революция и за онези, пострадалите, които търсят възмездие оттогава. Искаме да призовем българските граждани най-после да се включат в истинската политическа революция за спасението на техния живот, на държавата и националността.
Комиците ли изтикват политиците или на сцената излязоха обикновените хора? Добре организирани и напълно различни от псевдо-елитите. http://eurocom.bg/shows/video/rezonans/3547
Имаме ли генетични заложби за провала на собствената ни държавност, в който участваме? Кои са причините да стигнем дотук? Един честен, кратък, но разбира се и сложен анализ на настоящото положение у нас от доц. Иво Христов - социолог.

БСДД възприема и ще прилага системата за избор чрез жребий като основна възможност за истинско пряко участие на гражданите в реален демократичен процес. Принцип формулиран още от Аристотел в неговото описание на формите на държавно устройство, характерен за конституционното управление за разлика от тоталитаризма и монархията.

Разговор за директната демокрация, базовия доход и енергийната икономика. http://eurocom.bg/shows/video/poziciia/2130

Бърз поглед върху принципа на действие на швейцарската система за участие на гражданите във вземането на решения за техния живот.

Какво ли може да покаже за страната ни индексът на Социалния прогрес вместо онзи за Брутния Вътрешен продукт?

Кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ цели да покаже положителни примери сред ромите в България, да представи успели млади роми, които искат да се реализират, работят, учат - ТЕ НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Кампанията е инициирана от десет здравни медиатори, които споделят, че за тях e травматизиращо, когато хората ги възприемат през своята негативна представа за ромите.

Понякога, в обществения и личния си живот, сме затруднени в избора и ни се струва, че няма изход от положението. Днес у нас положението изглежда неспасяемо и без алтернатива. Спасение обаче има, алтернатива също - в сътрудничеството за нещо животоспасяващо. Можем да вземем пример от някои други земни обитатели: