Вторият преход у нас ще застъпи първия

България вече се нуждае от нов преход без да е излязла от първия, 26 години след промените. Установяването на неототалиаризма у нас чрез сливане на властите и упражняването на властта от малка група хора за сметка на унищожаването на нацията изисква смяна на системата. Преход от "представителна" към директна демокрация с участието на българските граждани във вземането на решенията за техния живот е възможен. С мнозинството от гласовете на следващите избори за Народно събрание.

"НОВ ПОГЛЕД. НОВИ ИДЕИ. НОВА РЕАЛНОСТ.

СЛАГАМЕ КРАЙ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕГРАДАЦИЯ. 
ГРИЖА ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

Ноември, 1989 г., моментът в българската история, когато демокрацията дойде да замени предишния режим на развит социализъм. В българската държавност по онова време бе дълбоко инфилтрирана системата на партийния елит, наречен тогава номенклатура, дошла на свой ред да замени монарха-суверен и пренасяйки суверенитета върху народа. Републиката беше основана, за да премахне монархическия режим, но в продължение на почти половин столетие и последвали още 26 години на така наречената промяна единственото, на което народът стана свидетел бе овладяването на държавната и местна власт. В най-новата ни история се появиха нови партийни елити, в резултат на което бяха разбити държавността, православните ценности и бе осъществен пълен демографски срив. И всичко това с цел контрол върху финансовите потоци в държавата и използването на този контрол за лично обогатяване, което същевременно да премахва всякаква възможност от страна на народа-суверен да упражнява своята власт.

Новото схващане за демократичния процес и неговото приложение на практика, бяха изцяло повлияни от предишния режим. В произведения модел, социалистическата автокрация беше заменена с представителна партокрация, което на практика доведе до разширяване на елитите. Партията-майка беше подменена с множество нейни производни, което не промени нищо в живота на българина, освен в онзи на партократичния елит. Новият елит овладя средствата за масова информация и разви до съвършенство заблуждението, че представителната демокрация е единственият възможен начин за съществуване. Изборният процес беше превърнат във фарс, залагайки капани на всяка крачка, които да пазят статуквото и затвори всички възможности за развитие на друг тип демокрация.

Какво означава думата демокрация, преведена от старогръцки? Демос – народ и кратос – власт, т.е. власт на народа. Съвременното значение на тази дума се е променило значително, без да се заличи фундаменталния замисъл за справедлива обществена организация. Съществуват два вида демокрация: представителната, която познаваме от 26 години и директна (пряка). Днес все повече и по-логично е да се говори за последния тип демокрация, директната, логика произлизаща от напредването на технологиите и намаляване ролята на средствата за масова информация, на фона на разрастването на интернет като социална среда или медия. Българската икономика се нуждае от съживяване и стабилизиране. Спешна е нуждата от обръщане на демографския срив. Крайно необходимо е незабавното възстановане на социалните функции на държавата, както и създаването на съвременно и справедливо законодателство. Незабавно се нуждаем от възстановяване на финансовата система и възвръщане на доверието в нея; от превантивна медицина и добра здравноосигурителна база; от нов тип образование и възстановяване на православните ценности като контрапункт на престъпното обезверяване и основа за духовно израстване. Все предизвикателства, с които представителната демокрация не може да се справи, а само задълбочава първостепенната нужда от реална хуманитарна, спасителна операция за българското общество.

Резултатите от последните парламентарни и местни избори у нас ясно показаха реалността на "представителната" демокрация, настроенията и оформянето на базата за подкрепа на реални ценностни промени.

Пред угрозата за връщане на тоталитарния режим или въвеждане на диктатура, Директната Демокрация остава единствената алтернатива за съхраняване на съвременното ни общество. С общи усилия, всички заедно можем да осъществим тези амбициозни задачи, които сме си поставили. Имаме нужда от всеки гражданин, който е убеден, че общественото вегетиране не е отговорът. НЕ, не сме съгласни с перспективата съзнателния ни живот да изтече по този начин!

Много организации вече се занимават с този въпрос - Февруарските протести срещу цената на тока, Граждански сдружения, Движението на Недоволните, Анонимните, частични призиви от съществуващи маргинални партии. Новото в нашия случай се изразява в добавянето на важни компоненти за превръщането на теориите в практика и усвояване на обществената енергия в полезни за обществото действия. За да се обоснове този подход накратко ще отбележим, че най-силната партокрация в Европа е немската, следва я гръцката, която с победата на Сириза стана показателен пример заради връзките между елита и демоса. Точно те, въпреки корупцията, не позволиха в драматичните събития народът да достигне ужасяващото положение, на което сме свидетели у нас. В Исландия вече се върви по пътя на директната демокрация поради същите причини. Швейцария прилага тази система и добрува отдавна. В Италия има напредък с появата на Движение 5 Звезди, в Испания - с политическата партия Подемос, а във Великобритания, Британската партия на независимостта поведе гражданите по пътя на директното участие в политиката. Навсякъде по света вече се води дебат за и против, като Бразилия бележи сериозни успехи сред населението въпреки съпротивата на елита. За съжаление най-ревностният поддръжник на представителната демокрация с разрастващо се вътрешно движение за директна демокрация са САЩ като за разлика от тях Канада има вече известен опит с прилагането на част от методите и практиките на директната демокрация. И сред всичките тези примери от цял свят, изпъква новото разбиране за използването на технологиите в полза на обществените демократични процеси или въвеждането на Електронната директна демокрация. Нещо, за което българските партократи похарчиха невероятни суми с резултат клонящ към нула, не за друго, а защото Е-демокрацията е директен контрапункт на представителната и партокрацията. В това отношение северните европейски демокрации са доста напреднали като имаме предвид, че там движенията за директна демокрация са с достатъчно силна подкрепа, за да влияят върху обществените отношения. В Германия въпреки действията на партокрацията за запазване на представителната демокрация и успехите на правителството, което не къса връзката с гражданите също вече има движения за директна демокрация.

Структурата и организацията на Българския Съюз за Директна Демокрация наподобяват познатите движения в Италия, Испания, Гърция, Германия, Швеция, Исландия, Великобритания и др. Методът за осъществяването на намеренията е еволюционен и първоначално се придържа към законовата рамка установена в държавата към момента. Впоследствие чрез законодателни инициативи ще се търси реалната смяна на системата включително и с конституционни промени чрез нормално конституционно мнозинство.

Подкрепете идеите ни за възстановяване на българското национално самосъзнание, за възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език, за обединението на нацията, за преоткриване на вътрешния пазар на потребление, за възвръщане на националната инициатива и българските предприятия, за гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, за грижа за националната памет, за чест, за достойнство и за връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор.

БЪЛГАРИЯ, 2015г. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"

Времето дойде! Присъединете се! 
Разкажете на човека до вас!
www.budd.bg