Липсата на идеи ражда тишина!

Изборите за местна власт отдавна са подредени и разпределени "на тъмно", за да се налага нещо да се съобщава на обществото. Целта на кандидатите, които са нагласени да спечелят си остава усвояването на корупционните евро-помощи.

"Цялата тази ситуация не е нормална, но е лесно обяснима. Играчите от статуквото нямат интерес от кампания. Нямат интерес хората да се интересуват и да участват в изборите. Нямат интерес да сблъскват идеи, защото най-често ги нямат."

http://www.dw.com/bg/шшшт-да-не-разбере-някой-че-има-избори/a-18771754

Няма друга алтернатива освен участие на гражданите във вземането на решения за техния живот чрез допитвания, резултатите от които са задължителни за политическите лица.