Младите страдат от политиката на по-възрастните

"Проучване на фондация Бертелсман показва, че 26 милиона деца и юноши в Европейския съюз са изложени на риск от бедност и социално изключване, съобщава немския икономически вестник Handelsblatt. Младите хора са най-големите губещи от икономическата и дълговата криза от последните години в ЕС.

Застрашени от бедност са близо 30% от всички лица под 18 годишна възраст. Повече от 5 милиона от момчетата в ЕС имат съвсем малки перспективи за бъдещето, тъй като нямат нито стаж, нито работа. Проучването на социалната справедливост (Индекс за социална справедливост) се представя във вторник пред германската преса за втори път след 2014 година и включва развитието във всички 28 страни членки на ЕС въз основа на 35 критерия.

Въпреки значителната икономическа сила Германия заема едва 7 място, като подобрява своя индекс за социална справедливост от 6,16 до 6,52. Средната стойност за ЕС е 5,63. Лидер остава Швеция с 7,23. Показателят за Гърция пада с 3,61. Можем да заключим, че се откроява разлика не само между млади и стари в ЕС, но и разделение между богатия север и бедния юг.

„Ние не можем да си позволим да загубим цяло едно поколение в Европа в социален и икономически аспект. ЕС и неговите държави-членки трябва да направят специални усилия за това шансовете на младите хора да се подобрят значително." Каза Аарт де Геус, главен изпълнителен директор на фондация Бертелсман, по повод резултатите от проучването.

В страните от Южна Европа с висока безработица сред младите хора фондацията призовава за по-нататъшни структурни реформи. „Има много високо квалифициран персонал, който не може да се реализира на пазара на труда. Това означава, че преходът от образованието към работното място не работи.", заключава Даниел Шраад-Тишер, експерт от фондация Бертелсман."

http://www.infostock.bg/…/71293-vseki-treti-mlad-chovek-ot-…

С провала на политиката за наливане на "въздушни" пари срещу дълг ЕС изчерпи инструментите за така одумваните структурни реформи. Изходът все повече се очертава да бъде смяна на системата.

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Да, новото е забележително!
http://www.budd.bg/platform/