Младежи

Събуждане или будна кома - изборът днес

Денят на Будителите, е много специален празник за нас хората, които ни обединява идеята за възстановяването на Българския национален идеал.

Будителят, онзи човек, българин, който през целия си живот активно популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и национален дух, е жив. В наши дни той е невидим, незнаен, неизвестен, но е сред нас, българите, останали в Родината или прокудени по широкия свят.

Днес е моментът да си и спомним за онези, които познаваме, известните български народни будители: Свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Иван Селимински, Иларион Макариополски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други.

Първоначално "будители" са наричани просветните, религиозните и революционните дейци от Българското възраждане XVIII - XIX век. В по-широк смисъл към категорията на будителите вече отнесяме всички бивши и настоящи училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и др. културни дейци, които, макар и неизвестни за широката общественост, допринасят с делото си за духовното израстване на българина.

Стоян Омарчевски казва при установяването на този празник: „...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество.

Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот...

...празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Времето дойде!
http://www.budd.bg/idea/

Младите страдат от политиката на по-възрастните

"Проучване на фондация Бертелсман показва, че 26 милиона деца и юноши в Европейския съюз са изложени на риск от бедност и социално изключване, съобщава немския икономически вестник Handelsblatt. Младите хора са най-големите губещи от икономическата и дълговата криза от последните години в ЕС.

Застрашени от бедност са близо 30% от всички лица под 18 годишна възраст. Повече от 5 милиона от момчетата в ЕС имат съвсем малки перспективи за бъдещето, тъй като нямат нито стаж, нито работа. Проучването на социалната справедливост (Индекс за социална справедливост) се представя във вторник пред германската преса за втори път след 2014 година и включва развитието във всички 28 страни членки на ЕС въз основа на 35 критерия.

Въпреки значителната икономическа сила Германия заема едва 7 място, като подобрява своя индекс за социална справедливост от 6,16 до 6,52. Средната стойност за ЕС е 5,63. Лидер остава Швеция с 7,23. Показателят за Гърция пада с 3,61. Можем да заключим, че се откроява разлика не само между млади и стари в ЕС, но и разделение между богатия север и бедния юг.

„Ние не можем да си позволим да загубим цяло едно поколение в Европа в социален и икономически аспект. ЕС и неговите държави-членки трябва да направят специални усилия за това шансовете на младите хора да се подобрят значително." Каза Аарт де Геус, главен изпълнителен директор на фондация Бертелсман, по повод резултатите от проучването.

В страните от Южна Европа с висока безработица сред младите хора фондацията призовава за по-нататъшни структурни реформи. „Има много високо квалифициран персонал, който не може да се реализира на пазара на труда. Това означава, че преходът от образованието към работното място не работи.", заключава Даниел Шраад-Тишер, експерт от фондация Бертелсман."

http://www.infostock.bg/…/71293-vseki-treti-mlad-chovek-ot-…

С провала на политиката за наливане на "въздушни" пари срещу дълг ЕС изчерпи инструментите за така одумваните структурни реформи. Изходът все повече се очертава да бъде смяна на системата.

‪#‎Българска_директна_демокрация‬

Да, новото е забележително!
http://www.budd.bg/platform/