На кого дължи светът толкова пари?

Повечето от парите у нас са създадени от банките, когато те дават заеми. Единственият начин да има допълнителни пари в икономиката е да се вземат назаем от банките, оставяйки всичко в капана под планината от личен дълг и ипотеки.

Проблемът: 

1. Банките създават нови пари, когато хората влизат в дългове.

Когато се вземе заем се създават нови пари. Тъй като хората заемат повече, повече пари се вливат в икономиката. Цялото допълнително харчене на тези новосъздадени парични средства оставят хората с впечатлението, че икономиката се развива добре, което ги насърчава да се заемат още повече. Както дълга върви нагоре, така и сумата на парите също се увеличава.

2. За всеки лев в обращение, има един лев дълг.

Тъй като банките създават парите, когато хората вземат назаем, за всеки лев от парите в икономиката ще има един лев дълг. Ако имате 100 лева в банковата си сметка, някой друг трябва да бъде натоварен със 100 лева в дългове. В цялата икономика ще има толкова дългове, колкото са парите.

3. Ако искаме повече пари в икономиката, ние трябва да задлъжнеем още повече.

Ако имаме нужда да увеличим парите в икономиката - например, по време на рецесия - тогава ние трябва да задлъжнеем още към банките. Ето защо правителството отчаяно иска от банките да кредитират отново: ако банките започнат да раздават повече заеми, те ще създадат повече нови пари в процеса, и хората, които ги вземат на заем ще изхарчат тази нови пари в икономиката.

Но ако финансовата криза е причинена от хора, които имат твърде много дългове, как може решението да е хората да поемат още дългове?

4. Ако се опитаме да изплатим дълговете, тогава парите ще изчезнат.

Когато изплащате дълговете си, парите, които напускат банковата ви сметка не отиват при някой друг - те просто изчезват. Това е така, защото погасяването на заема просто е обратния процес на създаването на парите: банките създават парите, когато се правят нови заеми и ефективно "унищожават" парите, когато се изплащат заемите.

Така че, когато много хора се опитват да платят дълговете си по едно и също време, парите изчезват от икономиката. Като резултат от това имаме забавяне, с по-малко пари и по-малко ново харчене от заеми. Когато това се случи, то е като източване на маслото от двигателя на колата: много скоро, всичко спира да работи.

Това означава, че е почти невъзможно да се намалят дълговете ни без да се причинява рецесия. И вие лично можете да изплатите дълговете си само с помощта на парите, които са създадени, когато някой друг влезе в дълг. Това създава капан на дълга, в който с течение на времето нивото на лична задлъжнялост в икономиката трябва да продължи да се увеличава.

Има едно единствено решение за прекъсването на този дългогодишен омагьосан кръг. Създаване на пари от държавата и инвестирането им директно в гражданите без посредничеството на банките и без да се влиза в дълг. Следете за решенията тук.