БСДД срещу ТПТИ.

По повод предстоящото гласуване в Европарламента на 10-ти юни, БСДД заявява позицията си срещу проекто-резолюцията по Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ или TTIP), включително частта ѝ с механизма за частните арбитражи (ISDS) в този ѝ вид, както и срещу полусекретния режим във връзка с нейното ратифициране без реалното участие на българските граждани. http://www.budd.bg/positions/

Смятаме, че разнородните икономики на ЕС ще бъдат засегнати или стимулирани различно, за разлика от хомогенната щатска икономика. Едновременно внедряването на корпоративни интереси в присъщи за държавата дейности у нас, както и даването на преимущество на чуждестранните инвестиции пред стимулирането на местната икономика ще доведе до още по-тежки последици за нашата държава.

БСДД смята, че в този си вид, споразумението е недопустимо и декларира подкрепата си към Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), предлагаща ограничаване на договарянето, докато не бъдат получени необходимите гаранции за стриктно спазване неприкосновеността и интересите на личността и потребителите в рамките на Еврозоната.

Подкрепете инициативата срещу ТПТИ тук: https://stop-ttip.org/balgarski

БСДД, 01 Юни, 2015