"Тестатика" и енергийната икономика.

"Тестатика" - това е името на генератор за енергия в християнската община–кооператив Methernitha в Швейцария. Този генератор не използва никакви външни източници, но доставя енергия за задоволяване на нуждите на общината, в която се включват и различни работилници.

И така повече от 30 години!

Полезен модел е създал изобретателят проф. Стефан Маринов, физик, завършил Пражкия и Софийския университети, през 60-70 г. на 20-ти век работи в БАН. Заради революционните си идеи става жертва на политически гонения на социалистическия режим и емигрира в САЩ. Непознат и непризнат в България, загинал при загадъчни обстоятелства - пада от седмия етаж на университетската библиотека в Грац, Австрия. Все пак сбъдва мечтата си да създаде „Перпетуум мобиле”, генераторът „Тестатика”, който прави енергия от нищото!

Поредният български учен, чиито идеи и реализации поставят отново въпроса: Защо плащаме толкова скъпо за енергия, когато тя би могла да се създава свободно? 
Чий интерес защитават партиите и регулаторните енергийни органи, на хората или на енергийните въгле-водородните корпорации?

Благодарение на вярата в работата и в успеха на такива учени ние смятаме, че промяната в енергийния модел е възможна като създаде нов, който да докаже, че старият е вече негоден! Наричаме го Енергийна икономика, с поставяне на евтина енергия за индустрията и потреблението в основата на икономическите отношения.

Времето дойде!