22-ри Април – Ден на Земята.

Днес, 22-ри април, е Денят на Земята. Съхраняването на живота в дома на човечеството, опазването на чистотата му, биоразнообразието и природната хармония има своя празник на днешния ден.

Решаването на екологичните въпроси на Земята преминава през отказ от горене на въглеводородите и намиране на друг, устойчив, евтин и достъпен за ползване енергоносител. Това ще запази горите, водите, растителните и животински видове, както и ще ограничи разрушителните способности на човека.

Честит празник! Продължение...