Независима България на 111 години!

Обявяването на Независимостта на България от правителството и монарха преди 111 години до ден днешен има нужда от потвърждение от българските граждани чрез довършване на делото на Васил Левски с изкореняване на тираниите по нашите земи завинаги.

Честит Празник!

Независимостта е национална привилегия, а зависимостите - национално предателство.

Да живее СВОБОДНА И ЧИСТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!