Отиваме на избори! Разкажете на човека до вас!

ЖРЕБИЯТ Е ХВЪРЛЕН!
#БСДД ще участва в изборите за кмет на ОБЩИНА МАРИЦА и общински съветници в общините СТОЛИЧНА, ВАРНА, БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК И МАРИЦА! В останалите общини, населени места и видове местни избори очакваме да бъде сключено Споразумението за общи действия с организации и участници, които приемат връщането на властта на гражданите и за своя кауза.
Сега е моментът за реално участие на всеки един от нас в единствената гражданска форма за смяна на системата - гласуването на избори.
Успех на кандидатите!
ВРЕМЕТО ДОЙДЕ! Разкажете на човека до вас точно сега.