Топ 20 причини да настояваме за базов доход.

Базовият доход е най-доброто решение за несправедливостите на настоящата ни данъчна и социална система, но както се казва в Близкия изток, "хората и народите се държат разумно, само когато вече са изчерпали всички други средства."

Така че, може да мине известно време, преди да сме готови не само да видим, но и да признаем глупостта на сегашната ни система и беззаконието на това, което сегашното правителство се опитва да мине като "реформи". Въпреки всичко, фактът, че БСДД включи идеята за Базов доход в своята Програмна платформа 2015, със сигурност е знак на надежда.

По същество идеята е много проста: заменя сегашната бъркотия на помощите-подаяния, данъчни облекчения с несправедлив плосък или прогресивен пряк данък и компенсации с една проста система, в която всеки индивид получава доход. То е като в Монополи, получавате сума всеки път, когато минете през началото.

Тази идея изглежда радикална за някои, невъзможна за други, но ползите от нея могат да бъдат огромни. Българско Сдружение за Директна Демокрация се ангажира да приложи на практика Базовия доход и, за да се насърчи дебатът решихме да направим едно обобщение на основните му предимства. Ето нашите топ двадесет причини да заобичаме Базовия доход:

1. Справедливост - Всеки от нас има основно човешко право на съществуване. Базовият доход дава на всеки от нас, без дискриминация, достатъчна възможност, за едно достойно съществуване.

2. Изкореняване на бедността - Базовият доход директно премахва бедността чрез средства, които нито са обидно малко за достоен живот, нито са прекалено много за отказ от работа.

3. Опростеност - Сегашната система за помощи е толкова сложна, че милиарди остават неусвоени или изчезват, защото хората не знаят или не търсят това, което имат право да получават или не контролират партокрацията.

4. Достъпност - Финансирането, необходимо за Базовия доход е налично още днес чрез реорганизация на данъчната система, контрол от гражданите и нова икономика.

5. Ниска себестойност - Прилагането на сегашната система е изключително сложна, обременена и скъпа административна дейност в държавата.

6. Рационалност - Сегашната система е толкова сложна, че дори хората, работещи в нея не я разбират ("новата" пенсионна реформа). Дори Министерството на труда и социалната политика не може да се изчисли въздействието на своите промени в политиката за хората с увреждания, например. Това прави рационалната политика невъзможна.

7. Универсалност - Ние всички се нуждаем от сигурност на доходите и всички трябва да помним, че сме една общност - свързани помежду си чрез общи права и задължения.

8. Уважение - Сегашната система е срамна за хората, които имат нужда от помощи, тя накърнява човешкото достойнство, както и увеличава социалното разделение.

9. Освобождение - Базовият доход освобождава хората от капаните на бедността, които правят по-трудно да се печели и спестява, да се формират семейства или да се поемат рискове. Здравата база дава възможност на хората да направят повече за себе си и за другите.

10. Адаптивност - Базовият доход може да се коригира, за да отрази по прозрачен начин разликите в инфлацията, които могат да бъдат от значение за доходите.

11. Сигурност - в крайна сметка единствените истински ценни книжа на Земята са тези, които ние даваме един на друг. Базовият доход задължава да работим заедно, за да се гарантира, че всеки има обезпеченост на своето човешко право на достоен живот.

12. Препитание - по-високи заплати ще бъдат получавани, когато хората не са принудени от страх и нищета да излизат на пазара на труда.

13. Семейство - Предоставяне на Базов доход на всеки родител и отчитането на родителството като работа подобрява грижата за децата и други роднини, правейки семействата силни.

14. Общност - Базовият доход улеснява хората да допринасят за техните общности по начини, които имат смисъл. Доброволчеството, добросъседството и развитието на общността става по-лесно.

15. Капацитет - За да се спечели слабо повишение на доходите, много хора с увреждания са принудени често чрез безсмислени или вредни процедури да доказват, че "не могат да работят". Тази изцяло нелепа система трябва да бъде пометена.

16. Бизнес - В момента държавата се опитва да увеличи заетостта чрез схеми и стимули, които само увеличават бюрокрацията и намаляват ефективността. Базовият доход позволява на хората да създадат собствен бизнес или да подобрят собствените си отношения с работодателите.

17. Творчество - Твърде много хора не развиват максимално своите способности и дарби заради страха от загуба на работата, която по този начин намразват. Базовият доход може да освободи творческата страна на човека.

18. Устойчивост - Основният провал на настоящата икономическа система е, че тя създава и разпространява нови пари, създадени в частните банки чрез дълг. Базовият доход е демократична икономическа система - парите отиват за хората, а не за банките.

19. Глобалност - Разпространява се глобално движение за Базов доход, което също ще спомогне за възстановяване на глобалната справедливост и позволява разпространението на ефективни човешки права по света.

20. Оптимизиране на администрацията - Интегрирането на системите за данъчно облагане и социално осигуряване означава, че най-накрая може да се закрие най-лошата част от държавните институции - бюрокрацията.

Във времето, един ден, Базовият доход ще изглежда толкова естествено и правилно, както свободното придвижване или свободното училищното образование. Това е идея, чието време е дошло и всеки заинтересован да направи обществото по-добро, трябва да му обърне внимание. Подкрепете ни.